آزمون پرکلینیک دوره هفتم دانش آموختگان خارج از کشور در تاریخ 20-8-96 در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.ابتدا تمامی شرکت کنندگان این دوره در ساعت 12 آزمون کتبی را بصورت سوالات در قالب اسلاید طی نمودند.

پس از پذیرایی گروه اول شرکت کنندگان در آزمون به بخش پرکلینیک رفته و آزمون ساخت سه جزء پلاک برگزار گردید.آزمون عملی سایر گروه ها در روزهای شنبه 4 آذر و 18 آذر برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

Close