تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان   

 به منظور برگزاری آزمون ملی پرکلینیک اندو گروه هفتم نیاز به تایید دندانهای کشیده شده هر یک از دانش آموختگان قبل از آزمون می باشد.

این تایید شامل سه مرحله زیر می باشد.
1-انتخاب دندان توسط اساتید گروه اندو
2-تهیه رادیوگرافی توسط دانش آموختگان در بخش رادیو با کمک تکنسین برای تسریع کار
3- مانت کردن دندانها در کست گچی توسط یک نفر انتخابی برای این کار
بخش اندو از تاریخ 30/08/1396 در روزهای یک شنبه و سه شنبه عصر از ساعت 13 الی 15 اقدام به انتخاب دندانها می نماید.
به علاوه در هر تاریخ اعلامی تعداد 16-12 نفر از آزمون دهندگان ( تنها خود آزمون دهنده ) می توانند به بخش اندو مراجعه کنند. بدیهی است به افراد اضافه تر از این تعداد پاسخ دهی نخواهد شد. در صورتی که در روز مقرر آزمون دهنده حضور نیابد و یا دندانهای مورد نظر را تامین ننماید از حضور در امتحان محروم خواهد بود .

نظر شما :
captcha
Close