کد: 7169-353647      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر   تعداد بازدید : 685

بازدید معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی پردیس

بازدید معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی پردیس

جناب آقای دکتر کردی معاون بین الملل دانشگاه  به همراه  دکتر حسینی سده  مدیر محترم توسعه و پشتیبانی معاونت بین المل روز سه شنبه مورخ 30 آبان ماه 1396 از بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی بازدید کردند.

 

نظر شما :
captcha
Close