امتحان پرکلینک ترمیمی در روز پنجشنبه 2 آذر ماه ساعت 9 صبح با حضور اساتید مربوطه (دکترهاشمی و دکتر روحانی نسب) به عنوان برگزار کنندگان آزمون وکارکنان و بهداشتکاران مربوطه درمحل پرکلینیک ترمیمی برگزار شد.دراین آزمون 47 نفر از دانشجویان گروه اول آزمون ملی شرکت داشتند.

ست های ترمیمی وتوربین و آنگل دانشجویان که توسط بخش مربوطه از قبل آماده شده بود و دانشجویان بلافاصله آزمون را شروع نمودند.

آزمون ساعت 12 ظهر به پایان رسید و دنتیک تراش داده شده دانشجویان در جعبه های مشخص شده قرار داده شد و پس از تحویل به استاد مربوطه کار دانشجویان به پایان رسید.

Close