تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر   

به اطلاع میرساند مباحث مطرح شده درامتحان تئوری پره کلینیک اندو  گروه هفتم، شامل فصول 12 ،13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18کتاب Torabinejad 2015, Endodontics , principles and practice می باشد.                                                                                                                                                                        

    بارم بندی و مدت زمان امتحان پری کلینیک دانش آموختگان آزمون ملی گروه هفتم به شرح ذیل می باشد:


1)  تهیه حفره دسترسی از دندان های قدامی ماگزیلا یا مندیبل (1 عدد)- پرمولر دو کاناله ماگزیلا ( 1 عدد)- مولر ماگزیلا (1عدد) و مولر مندیبل (1 عدد): 9 نمره ( مدت زمان: ا ساعت و 30 دقیقه )
2)  امتحان کتبی از موارد ذکر شده ( 18 تست): 3 نمره (مدت زمان: 20 دقیقه)
3)  پاکسازی و شکل دهی کانال مزیو باکال یا دیستو باکال مولر ماگزیلا: 4 نمره ( 45 دقیقه)
4)  پرکردگی کانال مزیو باکال یا دیستو باکال مولر ماگزیلا: 3 نمره ( 45 دقیقه)
5)  کیفیت رادیوگرافی: 1 نمره

نظر شما :
captcha
Close