کد: 6093-353827      تعداد بازدید : 304

ورودی 94

 

  برنامه دروس ترم 8 دندانپزشكي نیمسال دوم98-97

ورودي 94

عصر

صبح

ايام هفته

15:30-14

بیماریهای سیستمیک 2

 

کلاس 1

13:45-12:45

دندانپزشکی تشخیصی 4

 

کلاس 1

8:45-7:45

ارتودنسی نظری  2

کلاس 1

شنبه

 

 

 

 

8:45-7:45

پروتز پیشرفته نظری1

 

آمفی تاتر

يكشنبه

 

 

8:45-7:45

ترمیمی نظری2

كلاس 4

دوشنبه

 

 

 

8:45-7:45

سالمند شناسی

كلاس 1

سه‌شنبه

 

 

8:45-7:45

اندودانتیکس نظری 1

كلاس  1

 

 

چهارشنبه

 

 

9-8

سلامت دهان نظری 2

كلاس  1

پنجشنبه

 

توضيحات:

  1.  -تاريخ شروع كلاسها 23/11/96 وتاريخ پايان كلاسها 05/04/98 ميباشد.

2- ضمناً، ازساعت 9 الي30/12  صبح واز ساعت 1الي4 بعد از ظهركلينيك عملي طبق برنامه جداگانه اي برگزار ميگردد.

       3 - رساله 1 به دانشجویان ورودی 93 ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کار آموزی دانشجویان ترم 8 در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ورودی 94

 

گردش اول

شروع  23/11/96

پايان  21/12/96

گردش دوم

شروع  22/12/96

پايان  05/02/97

گردش سوم

شروع 08/02/97

پايان  05/03/97

گردش چهارم

شروع  06/03/97

پايان   06/04/97

گروه 1

بیماریهای عملی 2- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 2- صبح

مبانی اندو عملی 2- صبح

رساله پایان نامه 1- نیم گردش صبح

ارتو عملی 1- نیم گردش صبح

پریو عملی 1- نیم گردش عصر

پارسیل عملی 2- عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

گروه 2

ترمیمی عملی 2- صبح

بیماریهای عملی 2- نیم گردش صبح

رساله پایان نامه 1- نیم گردش صبح

مبانی اندو عملی 2- صبح

ارتو عملی 1- نیم گردش صبح

پارسیل عملی 2- عصر

ارتو عملی 1- نیم گردش عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

پریو عملی 1- نیم گردش عصر

گروه 3

رساله پایان نامه 1- نیم گردش صبح

مبانی اندو عملی 2- صبح

بیماریهای عملی 2- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 2- صبح

ارتو عملی 1- نیم گردش صبح

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

ارتو عملی 1- نیم گردش عصر

پارسیل عملی 2- عصر

پریو عملی 1- نیم گردش عصر

گروه 4

مبانی اندو عملی 2- صبح

رساله پایان نامه 1- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 2- صبح

بیماریهای عملی 2- نیم گردش صبح

ارتو عملی 1- نیم گردش صبح

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

مبانی ثابت- یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر

پارسیل عملی 2- عصر

ارتو عملی 1- نیم گردش عصر

پریو عملی 1- نیم گردش عصر

 

 

توضیحات:

  1. تاريخ شروع گردشها    23/11/97  وتاريخ پايان گردشها  05/04/98ميباشد.
  2. روش تحقیق:  دانشجویان گروههای 2و1 گردش 2و1 روزهای دوشنبه و دانشجویان گروههای 4و3 گردش 4و3 روزهای دوشنبه  
  3. تجهیزات: دانشجویان گروههای 4و3 گردش 1 و 2 یکشنبه و سه شنبه عصر و دانشجویان گروههای 2و1 گردش 4و3 یکشنبه و سه شنبه عصر 
  4. دانشجویان یک روز در نیم گردش پایان نامه 1 در فیلد سالمندشناسی حضور می یابند.

                                                       

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول   

 

نیمه دوم گردش  اول 

 

نیمه اول گردش دوم   

 

نیمه دوم گردش دوم  

 

نیمه اول گردش سوم  

 

نیمه دوم گردش سوم 

 

نیمه اول گردش چهارم

 

نیمه دوم گردش چهارم

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close