امتحان کلینیک پروتز در  تاریخ های ۲۸/۱۱ و ۵/۱۲برای گروه اول
و ۱۲/۱۲ و ۱۹/۱۲ برای گروه دوم 
ساعت ۱۳الی۱۵در بخش پروتز برگزار میگردد.
لطفا قبل از تاریخ های فوق برای تایید مریض اقدام نمایید.

دانشجو نیم ساعت قبل از شروع امتحان در بخش حضور داشته باشد.

[Forwarded from آزمون ملی۷]
فرزهای پیشنهادی برای امتحان کلینیک  پروتز :              

1-     فرز گیتس 2
2-     فرز گیتس 3
3-     فرز الماسی تورپیدو سایز 12
4-     فرز الماسی شعله شمعی
5-     فرز الماسی فیشور فلت اند سایز 12
6-     فرز الماسی کراون کاتر
7-      فرزالماسی برل
8-     فرز الماسی نیدل
9-     فرز هندپیس گلابی شکل
(فرز مناسب برای ساخت پز و تراش روکش و ساخت موقتی)

لازم به ذکر است هزینه روکش به عهده دانشجو میباشد.

نظر شما :
captcha
Close