کد: 6093-354128      تعداد بازدید : 172

برنامه دانشجویان غیر ایرانی

برنامه هفتگی دانشجویان بین الملل- نیمسال 2-97-96

تاریخ شروع کلاسها 28/11/96 و تاریخ پایان کلاسها 23/03/97 می باشد.

 

محل برگزاری کلاس

مسئول درس

نام درس

ساعت

ایام هفته

    کلاس بخش پروتز

خانم دکتر بهروزی بخش

علوم نوین

11-9

شنبه

 

خانم دکتر کاویانی

رادیولوژی نظری 1

12-11

آقای دکتر مشرفیان

پوسیدگی شناسی

14-13

خانم دکتر فرید

آناتومی و مورفولوژی

16-9

دوشنبه

خانم دکتر کوپایی

کنترل عفونت

15-13

چهارشنبه

 

 

نظر شما :
captcha
Close