کد: 7169-354324      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 666

فراخوانی برای دریافت ایده های خلاقانه در قالب یک رویداد Startup Weekend

فراخوانی برای دریافت ایده های خلاقانه در قالب یک رویداد Startup Weekend در تاریخ 3 تا 5 مرداد 1397

با توجه به جهت گیری دانشگاه علوم پزشکی تهران به سوی دانشگاههای نسل سوم و چهارم و نیز اهمیت موضوع کارآفرینی در محیط دانشگاه و با توجه به رشد و گسترش فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، دانشکده مجازی درصدد برآمده است تا گسترش، تعمیق و بستر سازی فرهنگ کارآفرینی در زمینه کسب و کارهای مرتبط با سلامت الکترونیکی را با کمک متخصصین این حوزه مورد توجه قرار دهد.

بدین منظور درنظر است فراخوانی برای دریافت ایده های خلاقانه در قالب یک رویداد Startup Weekend که در برگیرنده ارائه راه حل های مناسب الکترونیکی برای مشکلات جاری حوزه سلامت کشور داده شود و سپس در تاریخ 3 تا 5 مرداد 1397، مرحله رقابت و معرفی طرح های برگزیده برگزار گردد.

بی شک مشارکت و حضور شما می تواند نقش مؤثری در اجرای هرچه بهتر این ایده ملی ایفا نماید. 

نظر شما :
captcha
Close