تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد   

اطلاعیه :

نمرات آزمون ملی پری کلینیک ترمیمی به قرار زیر می باشد ، دانش آموختگان محترم ظرف مدت 48 ساعت مهلت اعتراض به نتیجه خود را دارند.

 

 

دوره هفتم پردیس

 

ترمیمی

2

7

قبول

3

7

غیبت

6

7

قبول

18

7

قبول

24

7

قبول

45

7

تجدید

50

7

تجدید

54

7

قبول

57

7

غیبت

64

7

تجدید

68

7

غیبت

78

7

قبول

82

7

تجدید

84

7

قبول

94

7

غیبت

99

7

قبول

108

7

قبول

109

7

غیبت

117

7

قبول

125

7

تجدید

126

7

تجدید

127

7

قبول

129

7

غیبت

131

7

قبول

135

7

تجدید

136

7

تجدید

138

7

قبول

140

7

قبول

 

 

اطلاعیه :

نمرات آزمون ملی پری کلینیک پروتز به قرار زیر می باشد ، دانش آموختگان محترم ظرف مدت 48 ساعت مهلت اعتراض به نتیجه خود را دارند.

دوره هفتم

ردیف

 

پروتز

13

7

14/3

23

7

14/9

27

7

15/6

43

7

10

45

7

8/2

57

7

غیبت

65

7

15/6

68

7

غیبت

78

7

14/4

82

7

7/4

89

7

غیبت

91

7

 غیبت

94

7

غیبت

103

7

16

105

7

14/8

108

7

10/4

109

7

غیبت

114

7

14/4

117

7

17/2

125

7

12/4

129

7

غیبت

134

7

12/4

135

7

10/1

136

7

14/2

137

7

8

138

7

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره دانشجویی دوره هشتم پردیس

ترمیمی

801

pass

802

fail

803

pass

804

pass

805

pass

806

fail

807

fail

808

pass

809

pass

810

fail

811

pass

812

pass

813

pass

814

fail

815

fail

816

fail

817

fail

818

pass

819

pass

820

fail

821

غیبت

822

fail

823

fail

824

fail

825

pass

826

pass

827

fail

828

fail

829

pass

830

fail

831

fail

832

fail

833

pass

834

pass

835

fail

836

pass

837

pass

838

fail

839

pass

840

fail

841

fail

842

pass

843

fail

844

fail

845

fail

846

pass

847

fail

848

pass

849

غیبت

850

fail

851

fail

852

pass

853

fail

854

fail

855

fail

856

pass

857

pass

858

pass

859

pass

860

pass

861

pass

862

pass

863

غیبت

864

pass

865

pass

866

fail

867

pass

868

غیبت

869

fail

870

pass

871

fail

872

pass

873

fail

874

pass

875

pass

876

pass

877

غیبت

878

pass

879

pass

880

fail

881

pass

882

pass

883

fail

884

fail

885

pass

886

pass

887

pass

888

fail

889

fail

890

pass

891

pass

892

fail

893

fail

894

pass

895

fail

896

pass

897

fail

898

غیبت

899

pass

8100

pass

8101

fail

8102

pass

8103

غیبت

8104

pass

8105

fail

8106

fail

8107

fail

8108

pass

8109

fail

8110

fail

8111

fail

8112

pass

8113

pass

8114

pass

8115

pass

8116

fail

8117

pass

8118

pass

8119

fail

8120

fail

8121

fail

8122

fail

8123

pass

8124

pass

8125

fail

8126

pass

8127

pass

8128

pass

8129

fail

8130

pass

8131

pass

8132

pass

8133

fail

8134

pass

 

 

اطلاعیه :

 گروه بندی امتحان پروتز کلینیک به قرار زیر اعلام می گردد. در صورت چپ دست بودن به نماینده خود اطلاع دهید.

آوردن بیمار و تاییدیه بیمار به عهده دانش آموخته محترم می باشد. (برای تایید بیمار به جز دوشنبه و ایام تعطیل مراجعه فرمایید)

گروه بندی امتحانات کلینیک پروتز

12 و 19 خرداد کلینیک پروتز گروه 5 ساعت 12 ظهر

1

 

 

اژند

علی

 

2

 

 

اراسته

زهرا

 

3

 

 

اسلامی رحیم آباد

الناز

 

4

 

 

جهانیان

مینا

 

5

 

 

زمانی

فاطمه

 

6

 

 

شایسته آذر

مهدی

 

7

 

 

احمدی پیشکوهی

بیتا

 

8

 

 

ارامی نژاد

امیر حسین

 

9

 

 

اسماعیلی

مرضیه

 

10

 

 

اهار

الیاس

 

11

 

 

برزگر

بهنام

 

12

 

 

به آئین

روزبه

 

13

 

 

جوینی

حسن

 

14

 

 

رستمی استبرق

سمیرا

 

15

 

 

سنائی

نگار

 

16

 

 

شریفی شمیلی

مارال

 

17

 

 

صحافی

الناز

 

18

 

 

دخیلی

سارا

 

19

 

 

قلیجایی

شهریار

 

20

 

 

شیاسی

سمیه

 

 

 

2و 9 تیر کلینیک پروتز  گروه ششم هشت صبح

1

 

 

رحیمی

فاطمه

 

2

 

 

لطف الله نسبی

کیانوش

 

3

 

 

یدکاریان

سیرنا

 

4

 

 

کریمی پور

فواد

 

5

 

 

ادیب مجلسی

امید

 

6

 

 

اسدی

مریم

 

7

 

 

اسلامی

امین

 

8

 

 

الیاسی

محمد

 

9

 

 

باطنی

سید دانیال

 

10

 

 

تاجیک

ایمان

 

11

 

 

حاج حسین

متین

 

12

 

 

حسین زاده

سارا

 

13

 

 

حقانی

انیس

 

14

 

 

دریا نورد

اسحاق

 

15

 

 

ربیعی

میلاد

 

16

 

 

محمد علی بیگی

مهسا

 

17

 

 

زارعیان جهرمی

آیدا

 

18

 

 

ربیعی

علی رضا

 

19

 

 

صالحی

زهرا

 

20

 

 

غفوری سبزواری

علی

 

6 و 13 کلینیک پروتز گروه هفتم هشت صبح

1

 

 

قاصدی

ملیحه

 

2

 

 

قنبر زاده

ثریا

 

3

 

 

یزدانی

آتیه

 

4

 

 

کریمی

فرهاد

 

5

 

 

یزدان پناه

پوران

 

6

 

 

احمدی

میثم

 

7

 

 

کاویان فر

آلاله

 

8

 

 

بناء نیک کار

طاهره

 

9

 

 

حبیبی

محمد امین

 

10

 

 

حسین زاده

فرناز

 

11

 

 

خدا بخشی

میترا

 

12

 

 

فاضلی

علی

 

13

 

 

کریمی رومنی

فرزانه

 

14

 

 

صفدری

شهاب

 

15

 

 

فضاییلی

میلاد

 

16

 

 

منفرد

فاطمه

 

17

 

 

ناصر

محمد

 

18

 

 

کاظمی

مهشید

 

19

 

 

یوسفی قصابسرائی

سحر

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close