تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۸ خرداد   

نام خانوادگی

نام

ساعت

تاریخ امتحان جراحی

ردیف

احمدی پیشکوهی

بیتا

14-12

21خرداد97

1

اژند

علی

14-12

21خراد97

2

افنانی اسفند آباد

ایدا

14-12

21خراد97

3

برزگر

بهنام

14-12

21خراد97

4

توکلیان پور

یاور

14-12

21خراد97

5

حسین نژاد کومله

سجاد

14-12

21خراد97

6

خدائی

مریم

14-12

21خراد97

7

درودگر

سیاوش

14-12

21خراد97

8

دهنوی

محمد جواد

14-12

21خراد97

9

رجبی ورزنی

کاظم

14-12

21خراد97

10

رضائیان جوجاده

آرمان

14-12

21خراد97

11

زمانی فر

ساناز

14-12

21خراد97

12

سنائی

نگار

14-12

21خراد97

13

شریفی شمیلی

مارال

14-12

21خراد97

14

صحافی

الناز

14-12

22 خرداد97

1

طرفی نژاد

میسا

14-12

22 خرداد97

2

دخیلی

سارا

14-12

22 خرداد97

3

شیاسی

سمیه

14-12

22 خرداد97

4

رحیمی

فاطمه

14-12

22 خرداد97

5

لطف الله نسبی

کیانوش

14-12

22 خرداد97

6

محمدحسین سیاه نوری

ایمان

14-12

22 خرداد97

7

میکاییلی

نایری

14-12

23 خرداد97

1

نیک پور

طیب

14-12

23 خرداد97

2

یدکاریان

سیرنا

14-12

23 خرداد97

3

ادیب مجلسی

امید

14-12

23 خرداد97

4

ارشادی

هامون

14-12

23 خرداد97

5

اسدی

مریم

14-12

23 خرداد97

6

اسلامی

امین

14-12

23 خرداد97

7

اغرقی

آیدا

14-12

23 خرداد97

8

اقا کثیری

محمد مهدی

14-12

23 خرداد97

9

الیاسی

محمد

14-12

23 خرداد97

10

امیریان رباط

سهیلا

14-12

23 خرداد97

11

بقالی پور

نسیمه

14-12

23 خرداد97

12

حسین زاده

سارا

14-12

23 خرداد97

13

حقانی

انیس

14-12

23 خرداد97

14

داوری

مینا

14-12

27 خرداد97

1

دریا نورد

اسحاق

14-12

27 خرداد97

2

ربیعی

میلاد

14-12

27 خرداد97

3

رحمتی

مریم

14-12

27 خرداد97

4

محمد علی بیگی

مهسا

14-12

27 خرداد97

5

رفیعی راد

فرشاد

14-12

27 خرداد97

6

زارعیان جهرمی

آیدا

14-12

27 خرداد97

7

ربیعی

علی رضا

14-12

27 خرداد97

8

شاه بیگی گیل

نیلوفر

14-12

27 خرداد97

9

شریفی مقدم

سحر

14-12

27 خرداد97

10

صرام

امیر

14-12

27 خرداد97

11

عابدی

پدارم

14-12

27 خرداد97

12

عباسی هرمزی

زهرا

14-12

27 خرداد97

13

عزیز زاده سعادت

پیام

14-12

27 خرداد97

14

غفوری سبزواری

علی

14-12

28 خرداد97

1

فرامرزی

سینا

14-12

28 خرداد97

2

قاصدی

ملیحه

14-12

28 خرداد97

3

قنبر زاده

ثریا

14-12

28 خرداد97

4

یزدانی

آتیه

14-12

28 خرداد97

5

کریمی

فرهاد

14-12

28 خرداد97

6

لطفی

مصطفی

14-12

28 خرداد97

7

مختاری

سارا

14-12

28 خرداد97

8

مرتضوی دهاقانی

زهرالسادات

14-12

28 خرداد97

9

میرزائی

مهدی

14-12

28 خرداد97

10

هاشمی

محمد

14-12

28 خرداد97

11

یزدان پناه

پوران

14-12

28 خرداد97

12

احمدی

میثم

14-12

28 خرداد97

13

اراسته

زهرا

14-12

28 خرداد97

14

اسدی ایدنلو

محمدرضا

14-12

30 خرداد97

1

افشار

اریا

14-12

30 خرداد97

2

اکبری

ساناز

14-12

30 خرداد97

3

امامی باریجوقی

مصطفی

14-12

30 خرداد97

4

کاویان فر

آلاله

14-12

30 خرداد97

5

بناء نیک کار

طاهره

14-12

30 خرداد97

6

پارسا

سمانه

14-12

30 خرداد97

7

تقی پور

فرزانه

14-12

30 خرداد97

8

جهانیان

مینا

14-12

30 خرداد97

9

حسین زاده

فرناز

14-12

30 خرداد97

10

خدا بخشی

میترا

14-12

30 خرداد97

11

دادالهی سهراب

کیومرث

14-12

30 خرداد97

12

فاضلی

علی

14-12

30 خرداد97

13

دشت بزرگی

سید مهدی

14-12

30 خرداد97

14

سلیمان

مرجان

14-12

2تیر97

1

کریمی رومنی

فرزانه

14-12

2تیر97

2

رسول زاده فرد

نگین

14-12

2تیر97

3

رهنما

شادی

14-12

2تیر97

4

زمانی

فاطمه

14-12

2تیر97

5

سلیمانی

رضا

14-12

2تیر97

6

شهابی

نگار

14-12

2تیر97

7

صحاف

نفیسه

14-12

2تیر97

8

صفدری

شهاب

14-12

2تیر97

9

عامری سیاهویی

لیلا

14-12

2تیر97

10

عباسی

محمدرضا

14-12

2تیر97

11

عطارزاده نصر ابادی

مهتاب

14-12

2تیر97

12

علی قنواتی

خاطره

14-12

2تیر97

13

غلامپور

سحر

14-12

2تیر97

14

قربانیان

شفیع

14-12

3تیر97

1

کامل بزاز

سیده کتایون

14-12

3تیر97

2

ابوالفتحی

ستاره

14-12

3تیر97

3

لرکی

آیسودا

14-12

3تیر97

4

رستمی استبرق

فرناز

14-12

3تیر97

5

منفرد

فاطمه

14-12

3تیر97

6

میری

ساره

14-12

3تیر97

7

وکیلی

ثریا

14-12

3تیر97

8

کاظمی

مهشید

14-12

3تیر97

9

یوسفی قصابسرائی

سحر

14-12

3تیر97

10

باقری

نرگس

14-12

3تیر97

11

 
نظر شما :
captcha
Close