گروهبندی امتحان پره کلینیک مجدد بخش پروتز

 

 

 

نام(فارسی)

نام خانوادگی(فارسی)

ثبت نام پرکلینیک پروتز(اولویت با 45 نفر اول می باشد)

حامد

بازرگانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

الهام

طاهرخانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

اسماعیل

قائنی حصاروئیه

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرهنگ

جبرائیلی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

امید

دشتستانی الوار

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

پریسا

صادری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

شيما

اسدي رومني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاريا

حاجي زاده

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

شرمين

وطن پرست

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

امیرحسین

عزیزی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نوشین

راستی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

محمد

زين الديني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

هستي

سهماني

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مرتضی

فرزانه نیا

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نيلوفر

اب روان

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

داريوش

استخر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نيلوفر

خوانساري نژاد

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

عبداله

کریمی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

ساناز

چاغروند

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سهيل

اميري

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

آيسودا

لركي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مهديس

جامي

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

احسان

رضایی استبرق

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سید مصطفی

غفوری یزدی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

سعید

سعادتی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سيد محمد امين

سجادى

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد هادی

هادیخانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نسيم

القاصي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

احمدرضا

روش

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پيمان

رضوى

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاطمه

فقيه شجاعي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرخنده

علاقبند

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فرید

فرخ زاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مهرداد

خسروانی دهکردی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

علیرضا

چهارباغی سیچانی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

فريدا

جليلي

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سارا

سعادتي فر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

وحید

رضایی استبرق

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

هادی

قاسمیان امیری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

امیررضا

جبارزاده رفیع

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

حسین

اکبر

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پژمان

راد

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد سعید

صادقی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

افشین

جوادزاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد یحیی

میرزازاده

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

احمد

پولادی باغبادرانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمدرضا

قنبری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

الهه

پناهعلی نيا

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

کتایون

قبادی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

شکیبا

شاه بیگی گیل کلائی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

علی

جودکی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فریده

داداللهی ساراب

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

محمد

نظامی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

فاطمه

داداللهی ساراب

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

علي

سيديان مقدم

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

غزاله

ادیب قدس

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

اسا

قربانی

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

سودابه

سلیمانی مقدم

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پدرام

کبیری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مریم

نظاری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

مریم

نادری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

افشین

شهریاری

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نوشين

فروتن

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

پريسا

باقري

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

نسيم

يلالي

پروتز-مورخ 3 تیرماه ساعت 9 صبح

نسترن

کاویانی دارانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

نادیا

باروج کیا کلائی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

سهند

دهقانی

پروتز-مورخ 10 تیرماه ساعت 9صبح

 

نظر شما :
captcha
Close