دانش آموختگان محترم گروه بندی امتحان کلینیک بخش های ترمیمی  به قرار ذیل اعلام می گردد:   

 

 

نام خانوادگی

نام

 ترمیمی

 

احمدی پیشکوهی

بیتا

11تیر

1

اسماعیلی

مرضیه

11تیر

2

افنانی اسفند آباد

ایدا

11تیر

3

پژمان یار

مینا

11تیر

4

توکلیان پور

یاور

11تیر

5

خدائی

مریم

11تیر

6

درودگر

سیاوش

11تیر

7

زمانی فر

ساناز

11تیر

8

شهریور

مجید

11تیر

9

عباس پور

مسعود

11تیر

10

عمرانی طالقانی

ایمان

11تیر

11

انوشیروانی

حمیدرضا

11تیر

12

محمدحسین سیاه نوری

ایمان

13تیر

1

کریمی پور

فواد

13تیر

2

ادیب مجلسی

امید

13تیر

3

اغرقی

آیدا

13تیر

4

الیاسی

محمد

13تیر

5

امیریان رباط

سهیلا

13تیر

6

باطنی

سید دانیال

13تیر

7

تاجیک

ایمان

13تیر

8

حاج حسین

متین

13تیر

9

ربیعی

میلاد

13تیر

10

ربیعی

علی رضا

13تیر

11

عابدی

پدارم

13تیر

12

عباسی هرمزی

زهرا

9تیر

1

قنبر زاده

ثریا

9تیر

2

کریمی

فرهاد

9تیر

3

مرتضوی دهاقانی

زهرالسادات

9تیر

4

احمدی

میثم

9تیر

5

اراسته

زهرا

9تیر

6

اسلامی رحیم آباد

الناز

9تیر

7

کاویان فر

آلاله

9تیر

8

پارسا

سمانه

9تیر

9

جهانیان

مینا

9تیر

10

دشت بزرگی

سید مهدی

9تیر

11

سلیمان

مرجان

9تیر

12

کریمی رومنی

فرزانه

10تیر

1

زمانی

فاطمه

10تیر

2

عامری سیاهویی

لیلا

10تیر

3

غلامپور

سحر

10تیر

4

قربانیان

شفیع

10تیر

5

ابوالفتحی

ستاره

10تیر

6

لرکی

آیسودا

10تیر

7

رستمی استبرق

فرناز

10تیر

8

منفرد

فاطمه

10تیر

9

کاظمی

مهشید

10تیر

10

 

دانش آموختگان محترم گروه بندی امتحان کلینیک بخش های ارتودنسی به قرار ذیل اعلام می گردد: 

 

 

نام خانوادگی

نام

ارتودنسی کلینیک  

ارامی نژاد

امیر حسین

10تیر

اژند

علی

10تیر

اسکندری

نسرین

10تیر

اسماعیلی

مرضیه

10تیر

القتات

ساناز

10تیر

به آئین

روزبه

10تیر

توکلیان پور

یاور

10تیر

حسین نژاد کومله

سجاد

10تیر

خدائی

مریم

10تیر

درودگر

سیاوش

10تیر

رجبی ورزنی

کاظم

10تیر

رستمی استبرق

سمیرا

10تیر

رضائیان جوجاده

آرمان

10تیر

زمانی فر

ساناز

10تیر

سنائی

نگار

10تیر

صحافی

الناز

10تیر

عقاپور اسک

سهیل

10تیر

عمرانی طالقانی

ایمان

10تیر

قلیجایی

شهریار

10تیر

شیاسی

سمیه

10تیر

رحیمی

فاطمه

10تیر

محمدحسین سیاه نوری

ایمان

10تیر

میکاییلی

نایری

10تیر

نیک پور

طیب

10تیر

یدکاریان

سیرنا

10تیر

ادیب مجلسی

امید

10تیر

اسلامی

امین

10تیر

اقا کثیری

محمد مهدی

11تیر

الیاسی

محمد

10تیر

امیریان رباط

سهیلا

11 تیر

بهرامی

کیانا

11 تیر

جعفریان

امیر

11 تیر

حقانی

انیس

11 تیر

خلیلی

امیر حسین

11 تیر

داوری

مینا

11 تیر

ربیعی

میلاد

11 تیر

رحمتی

مریم

11 تیر

محمد علی بیگی

مهسا

11 تیر

رفیعی راد

فرشاد

11 تیر

ربیعی

علی رضا

11 تیر

شریفی مقدم

سحر

11 تیر

صالحی

زهرا

11 تیر

صرام

امیر

11 تیر

عزیز زاده سعادت

پیام

11 تیر

علی دوست

هادی

11 تیر

غفوری سبزواری

علی

11 تیر

فرامرزی

سینا

11 تیر

قاصدی

ملیحه

11 تیر

قنبر زاده

ثریا

11 تیر

یزدانی

آتیه

11 تیر

کریمی

فرهاد

11 تیر

لطفی

مصطفی

11 تیر

مختاری

سارا

11 تیر

میرزائی

مهدی

11 تیر

نجف زاده

امیر

9تیر

یزدان پناه

پوران

9تیر

احمدی

میثم

10تیر

اسدی ایدنلو

محمدرضا

9تیر

اکبری

ساناز

9تیر

امامی باریجوقی

مصطفی

9 تیر

کاویان فر

آلاله

11تیر

بناء نیک کار

طاهره

9 تیر

پارسا

سمانه

10تیر

تقی پور

فرزانه

9 تیر

حبیبی

محمد امین

9 تیر

حسین زاده

فرناز

9 تیر

دادالهی سهراب

کیومرث

9 تیر

فاضلی

علی

9 تیر

دشت بزرگی

سید مهدی

11تیر

کریمی رومنی

فرزانه

9 تیر

رسول زاده فرد

نگین

9 تیر

رهنما

شادی

9 تیر

زمانی

فاطمه

9 تیر

شایسته آذر

مهدی

9 تیر

شهابی

نگار

9 تیر

صفدری

شهاب

9 تیر

عامری سیاهویی

لیلا

9 تیر

عباسی

محمدرضا

9 تیر

علی قنواتی

خاطره

9 تیر

غلامپور

سحر

9 تیر

لرکی

آیسودا

9 تیر

رستمی استبرق

فرناز

9 تیر

منفرد

فاطمه

9 تیر

وکیلی

ثریا

9 تیر

کاظمی

مهشید

9 تیر

یوسفی قصابسرائی

سحر

11تیر

باقری

نرگس

11تیر

 
نظر شما :
captcha
Close