دانش آموختگان محترم دوره نهم آزمون ملی:

 

جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 19 الی22 شهریور97واریز فرمائید.

 

 مبلغ واریزی برای کلیه دروس پره کلینیک 56.000.000  ریال می باشد. ده درصد برتر از امتحان  پره کلینیک ارتودنسی معاف می باشند و مبلغ واریزی برای ایشان 42.000.000 ریال می باشد.

 

 جهت مشاهده لیست افراد ده درصد برتر معاف از امتحان ارتودنسی کلیک نمایید.

 

اسکن فیش واریزی را در سایت اینترنتی ثبت نام، بارگذاری فرمائید.

اصل فیش واریزی را در روز معارفه که تاریخ آن متعاقباً اعلام می گردد، تحویل نمائید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

 

Close