دانش آموختگان محترم دوره ششم، هفتم و هشتم آزمون ملی:

جهت ثبت نام در مرحله پره کلینیک  در تاریخ 24 شهریور به سایت دانشکده مراجعه فرمائید.

تایید ثبت نام شما تا 24 ساعت بعد به شماره تلفن درج شده ، ارسال می شود.

لیست ثبت نام شوندگان هر روز ساعت15 در سایت قرار می گیرد. با توجه به عدم تمدید مهلت ، ثبت اطلاعات خود را به روز های پایانی موکول نفرمائید.

جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 24 الی25 شهریور97واریز فرمائید.

اسکن فیش واریزی را در سایت اینترنتی ثبت نام، بارگذاری فرمائید.

اصل فیش واریزی را در تاریخ مقرر تحویل نمائید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

نظر شما :
captcha
Close