اطلاعیه :

قابل توجه دانش آموختگان داوطلب شرکت در دوره درمان جامع آزمون ملی

طی هماهنگی بعمل آمده با دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل با شرایط زیر آماده برگزاری دوره درمان جامع آزمون ملی از تاریخ 7/7/97 می باشد.

1- طول هر دوره 5 روز کاری( یک هفته ) می باشد.

2- درمانهای لازم جهت طی موفقیت آمیز این دوره شامل تکمیل حداقل دو پرونده بیمار ( تشخیص و طرح درمان)، ترمیم دو دندان( یک کامپوزیت و یک آمالگام)، دو scaling کامل، دو اکستراکشن( حداقل یک دندان خلفی) و دو روت کانال تراپی  دندانهای خلفی ( حداقل یک مولر) می باشد. درمانهای یاد شده میتواند روی بیش از دو بیمار انجام گردد.

3- مسئولیت تأمین بیمار و کلیه هزینه درمانی بیماران به عهده دانش آموخته می باشد.

 4- هزینه شرکت در هر دوره 23.000.000 ریال( دو میلیون و سیصد هزار تومان) می باشد.

5- دانش آموختگان ، بیماران خود را به مسئول درمان جامع ارائه و پس ازأخذ تایید ، زمان شروع دوره ایشان مشخص خواهد شد.

6- جهت آشنایی بیشتر دانش آموختگان با ضوابط و روش ارائه درمان جامع جلسه ای در روز یکشنبه  25/6/97 درکلاس یک  دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل از ساعت12الی 13 برگزار می گردد.

7-تاریخ ثبت نام اینترنتی روزهای دوشنبه و سه شنبه 26الی27 شهریور می باشد.

در صورتیکه درمانهای انجام شده توسط مسئول درمان جامع تایید گردند، دانش آموخته به دبیر خانه شورای آموزش دندانپزشکی جهت دریافت مدرک دکتری معرفی می گردد.

 

Close