قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم خارج از کشور دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

 

جلسه معارفه دوره نهم داوطلبین آزمون ملی در روز یکشنبه مورخ 1/7/97 در سالن اجتماعات سازمان مرکزی  دانشگاه به آدرس بلوار کشاورز نبش خیابان قدس از ساعت 13 الی15 برگزار می گردد.

حضور کلیه داوطلبین محترم به همراه کارت ملی الزامی می باشد.

لطفاً از آوردن همراه خودداری نمایید.

 در روز معارفه اصل فیش واریزی و  یک قطعه عکس 4*3 بایستی تحویل مسئول مربوطه گردد .

Close