جهت ثبت نام  به لینک زیر مراجعه فرمائید:

 

 

تایید ثبت نام شما تا 24 ساعت بعد به شماره تلفن درج شده ، ارسال می شود.

لیست ثبت نام شوندگان هر روز ساعت15 در سایت قرار می گیرد. با توجه به عدم تمدید مهلت ، ثبت اطلاعات خود را به روز های پایانی موکول نفرمائید.

Close