اسامی ثبت نام شدگان آزمون ملی دوره های ششم و هفتم وهشتم  جهت ارجاع به کارشناس مربوطه و امور مالی به شرح ذیل می باشد:

 

نام(فارسی) نام خانوادگی(فارسی) جنسیت نام پدر
سارا حسین زادت زن علی
مریم اسدی زن کرم
نيلوفر ابروان زن عليرضا
مجید اقاکثیری مرد محمد
نسیم القاصی زن حمید
فاطمه رحمانی نعیم آبادی زن غلامرضا
پدرام شهیدی یزدی مرد منوچهر
محمدیحیی میرزازاده مرد محمدحسین
سعید حسن پور سیگارودی مرد محمد
فاریا حاجی زاده مرد غفار
بهنام برزگر مرد هرمز
معصومه اسدی فر زن محمود
زهرا عباسی هرمزی زن حمداله
امین اسلامی مرد محمود
سید محمد هاشمی صالحی مرد سید رضا
محمد مهدی ستوده گان مرد کرامت الله
آيسودا لركي زن علي اكبر
امیرحسین عزیزی مرد محسن
شیما اسدی رومنی زن حسن
علي سيديان مقدم مرد امير
پدرام کبیری مرد احمد
مارال اکبری زن کیخسرو
سپيده حدادي اصفهاني زن محمدرضا
ساناز چاغروند زن سعید
محمد نظامی مرد رضا
سارا مختاری زن محمد رضا
مهدی علی بابایی مرد اکبر
محمد رضا انصاري شهري مرد علي
نفيسه صحاف زن مهدي
فریده داداللهی ساراب زن دادعلی
مريم خدايي زن محمد
نوشین راستی زن یداله
فاطمه داداللهی ساراب زن دادعلی
احم پولادی باغبادرانی مرد محمدعلی
فاطمه فقيه شجاعي زن فيض اله
علی غفوری سبزواری مرد ابوالحسن
مهدی کریم آبادی مرد ابراهیم
نعيمه زارع رفيع زن اكبر
محمدرضا اسدی آیدنلو مرد حسن
ميترا شباب زاده زن عبدالمحمد
نيلوفر خوانساري نژاد زن عبدالامير
شاهین شیرنگی مرد هوشنگ
مریم میراحمدی ثانی زن غلامحسن
بهزاد شهیدی رابع مرد حمید
فرهنگ جبرائیلی مرد نورمحمد
وحید فرشی مرد حسن
پژمان راد مرد نوروزعلی
پيمان رضوى مرد محمودرضا
کتایون قبادی زن فضل اله
محمد سعید صادقی مرد مسعود
زهرا شهرامیان زن علی اکبر
میثم رفیعی زاده مرد قاسم
فاطمه قندی زن محمود
الهام طاهرخانی زن بهمن
سید مصطفی غفوری یزدی مرد سید علاءالدین
پوریا پناهی مرد محمود
سیما ملک زاده شیروانی زن علی اصغر
فرخنده علاقبند زن کاظم
طیب نیک پور مرد عبدالله
محمدرضا کاویان فر مرد محمود
ایدا زارعیان جهرمی زن عوض
نسترن کاویانی دارانی زن محسن
نوشین فروتن زن محمدتقی
افشين شهرياري مرد مرتضي
شیلا طاهرلو زن محمود
سهند دهقانی مرد نادر
نیکتا قانع راد زن محمد حسین
محمد جعفري جبلي مرد حسن
افشین جوادزاده مرد هاشم
نفیسه دانشور زن ناصر
غزاله ادیب قدس زن بیژن
فرید فرخ زاده مرد جعفر
سارا یکبند زن علیرضا
ابراهیم دستوری جمنانی مرد حسینعلی
محمدرضا ذبیحی سلطانی مرد رحیم

 

 

Close