امتحانات کلینیک آزمون ملی مجدد هفتم و هشتم

بخش

امتحان تئوری

امتحان عملی(طی گروه بندی اعلام شده) :

 

امتحان بخش رادیولوژی

20 آبان ساعت13

شنبه و سه شنبه عصر  گروه های 6 نفره  شروع امتحان از19 آبان

( 12:15)

امتحان بخش پریودانتیکس2

14آبان ساعت13

متعاقبا اعلام میگردد

امتحان بخش بیماریها2

12 آذر ساعت 13

-

امتحان بخش ارتودنسی

27 آبان ساعت 13

5 آذر،7آذر،10آذر(عصر ساعت13:30)، 8آذر(9:30صبح)

امتحان بخش ترمیمی2

 5آذر ساعت13

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصر  شروع امتحان از19 آبان(12:15)

امتحان بخش اندو

متعاقبا اعلام میگردد

متعاقبا اعلام میگردد

امتحان بخش کودکان

26آبان مقدماتی کلینیک به طور هماهنگ12:30الی 15:30

شنبه ها  عصر شروع امتحان از10 آذر

امتحان بخش جراحی

21آبان ساعت13

شنبه و دوشنبه عصر  گروه های   14 نفر

امتحان بخش پروتز

-

شنبه ها عصر  شروع امتحان از 19آبان(12)

 

 

 

Close