دانش آموختگان محترم دوره درمان جامع متقاضی شرکت در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل :

جهت ثبت نام در مرحله درمان جامع  در تاریخ ۲۵ الی۲۷ آذرماه به سایت دانشکده مراجعه فرمائید.

جهت شرکت در آزمون ملی مرحله درمان جامع23,000,000ریال  (دو میلیون و سیصدهزار تومان) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کدشناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ۲۵الی۲۷ آذر۹۷واریز فرمائید.اسکن فیش واریزی را در سایت اینترنتی ثبت نام، بارگذاری فرمائید.اصل فیش واریزی را تحویل امور مالی دانشکده،جناب آقای آمالی نمایید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

جلسه معارفه درمان جامع در تاریخ سه شنبه۲۷آذر۹۷ساعت۱۲در کلاس دو دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل میباشد .

لینک ثبت نام ساعت دوازده ۲۵آذر۹۷تا ساعت۲۴روز۲۸آذر۹۷بر روی سایت قرار خواهد گرفت .

 

دانش آموختگان محترم متقاضی شرکت در امتحانات پره کلینیک مجدد:

جهت ثبت نام در مرحله پره کلینیک از تاریخ۲۵آذر۹۷ الی۲۷آذر۹۷به سایت دانشکده دندانپزشکی مراجعه فرمایند.لازم به ذکر است ثبت نام فقط به صورت اینترنتی میباشد.

با توجه به شروع امتحانات از۶دی ماه۹۷،نسبت به تهیه موارد امتحانی از جمله دندان های مورد نیاز اقدام نمایید‌.جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 14.000.000 (چهارده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478  به نام دانشگاه علوم پزشکی واریز فرمائید.

اسکن فیش واریزی را در سایت اینترنتی ثبت نام، بارگذاری فرمائید.

اصل فیش واریزی را در تاریخ مقرر تحویل نمائید.

لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.

پره کلینیک مجدد دی 97

پروتز-شنبه

ترمیمی- یکشنبه

اندو- پنج شنبه

ارتودنسی-یکشنبه

ساعت12:30

ساعت8:30

ساعت 8

ساعت8:30

8دی

9دی

6دی

متعاقبا اعلام می شود.

در هفته سوم آذرماه

طی یک گروه

15دی

16دی

13دی

22دی

23دی

20دی

روز آخر بنا به تعداد ثبت نام شوندگان امکان تغییر و حذف را خواهد داشت.

گروه بندی امتحانات بعد از اتمام ثبت نام اعلام خواهد شد.

 

 

 

Close