اسامی ثبت نام  نهایی شدگان کلینیک  جهت ارجاع به کارشناسان مربوطه به شرح ذیل می باشد:

 

 

نام(فارسی) نام خانوادگی(فارسی) دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم نام پدر کد ملی
زهرا اراسته   دوره هفتم     بهرام 75017441
سید امیرعلی ترابی       دوره نهم روح الله 4900116157
ابراهیم دستوری جمنانی     دوره هشتم   حسینعلی 13098837
حسين بختياري       دوره نهم ميرزا 569512468
مجید اقاکثیری     دوره هشتم   محمد 36534781
زهرا صفری     دوره هشتم   شیرعلی 3873406624
بهزاد شهیدی رابع     دوره هشتم   حمید 1376848813
سیدحمید طالبی       دوره نهم سیدمنصور 46991591
حمید کشوری       دوره نهم حسنعلی 2032184974
سعید مدرسه       دوره نهم اصغر 1270514547
محمد رضا انصاری شهری     دوره هشتم   علی 14811189
پژمان راد     دوره هشتم   نوروزعلی 2755791241
مجتبي فقيه       دوره نهم رحمت 4999712210
عليرضا فلاحى       دوره نهم محمد على 14961520
فرهاد کریمی   دوره هفتم     اسمعیل 6179805318
ملیکا فرشادفر       دوره نهم علی اصغر 59840404
مريم حسيني كلستاني     دوره هشتم   سيد كمال 2380054541
رحیم نوری شریک آباد       دوره نهم نورعلی 3140023472
امیرحسین عزیزی     دوره هشتم   محسن 533056268
اسماعیل قائنی حصاروئیه     دوره هشتم   محمود 3621771727
سید ارمان مدرسی راد       دوره نهم سید حسین 2281104354
فریده داداللهی ساراب     دوره هشتم   دادعلی 3149954401
علی رضائی کوجانی       دوره نهم قدمعلی 1293138401
فاطمه داداللهی ساراب     دوره هشتم   دادعلی 3149922860
سحر سادات صفوی سهی       دوره نهم سید حسن 78679931
امیررضا جبارزاده رفیع     دوره هشتم   جلیل 1375953710
مهدی ناطقی راد       دوره نهم محمد اسماعیل 70079722
فرید فرخ زاده     دوره هشتم   جعفر 1660229278
مرجان سلیمان   دوره هفتم     عزیز 4432452692
سمانه مظفري مقدم       دوره نهم حسينعلي 520638573
سعید رومی       دوره نهم علی صالح 4072817910
مهدی کریم آبادی     دوره هشتم   ابراهیم 12183156
ازاده محمدی زاده       دوره نهم محمد 3040124031
سهیلا خمسه       دوره نهم علی اصغر 4324593027
امین جاودانه       دوره نهم امیر 4232191763
زهره طبیب زاده       دوره نهم احمدسعید 2491644002
مریم وطنی       دوره نهم عبدالحسین 2269492641
محمدحسن عدالت     دوره هشتم   محمدرضا 3521213285
محمد الیاسی   دوره هفتم     حسین 451458461
احمدرضا روش     دوره هشتم   حسن 10723196
فرخنده علاقبند     دوره هشتم   کاظم 1757620842
سهیلا زارعان دولت آبادی       دوره نهم حسنعلی 440127351
محمدرضا تازیک       دوره نهم محمود 2122247673
وحید عباسی       دوره نهم علی پناه 2280431475
سحر سديفى       دوره نهم منوچهر 2300553686
سارا مختاري   دوره هفتم     محمدرضا 77954289
محمدجواد لقمان       دوره نهم مهدی 1250120047
سحر قشقايي سعدي       دوره نهم اصغر 2411002807
شراکیم رضایی جو       دوره نهم امیرهوشنگ 16858115
معصومه کاظمی دوره ششم       علی اکبر 4899064667
سيد محمدامين سجادي     دوره هشتم   سيد بهاالدين 60733101
علی فرزانگان       دوره نهم مصطفی 12476935
محمد جعفري جبلي     دوره هشتم   حسن 1292633905
مریم میراحمدی ثانی     دوره هشتم   غلامحسن 534736661
مهرگان پیوسته       دوره نهم مهرداد 13142380
مجيد دادمهر     دوره هشتم   مرتضى 2372056956
فاطمه منفرد   دوره هفتم     غلامعلي 3539880291
نفيسه صحاف   دوره هفتم     مهدي 69375925
سيده شيما قاضي ميرسعيد       دوره نهم سيد حسن 14431841
محمود زلکی زاده       دوره نهم پاپی 2003527478
سید رسول طباطبایی       دوره نهم سید عزیز الله 2064891579
امید درست       دوره نهم فاضل 4220176543
امیرحسین حجازی       دوره نهم محمدهادی 4490178077
شمیم ریاحی       دوره نهم رضا 1271422220
محمد نوراللهی رومنی       دوره نهم صمد 681986859
نسترن میرشاهی       دوره نهم حسن 945153007
زهرا فرجی       دوره نهم محمد 15228185
احمد دهقانی مدیسه       دوره نهم اکبر 1740078942
پيمان رضوى     دوره هشتم   محمودرضا 1382385862
شهاب صفدری   دوره هفتم     بیژن 4960175443
علی غلامی       دوره نهم محمد مهدی 81687508
پگاه کنعانی بهری       دوره نهم یوسف 2740684711
آیدا آغرقی   دوره هفتم     احمد 920500633
رسول هرمز فرد       دوره نهم دوستعلی 4231656118
محمديحيي ميرزازاده     دوره هشتم   محمدحسين 2190010977
فاریا حاجی زاده     دوره هشتم   غفار 490329896
غفار غفارزاده خوئی       دوره نهم گل محمد 2790146993
لیلا بختیاری       دوره نهم علی محمد 3932006720
امید دشتستانی الوار     دوره هشتم   عباس 1382779356
الهام طاهرخانی     دوره هشتم   بهمن 4380154637
زهرا عباسی هرمزی   دوره هفتم     حمداله 1900192691
هدی محمدی       دوره نهم علی 440177553
سامان محمدی       دوره نهم اسلام 4231932077
جمشید گل رضایی       دوره نهم علی اکبر 1130008101
محمد فرید طبرزدی       دوره نهم اقبال 3732553434
رضا گل چین رضایی       دوره نهم محمد حسن 1741253055
عماد یوسفی       دوره نهم حسن 2280806452
پویا کاری       دوره نهم سعید 1381647561
احسان صباغ زاده     دوره هشتم   اصغر 78847321
فهیمه صالحی       دوره نهم حسین 3060174652
فاطمه موحد       دوره نهم غلام 1740999711
کتایون قبادی     دوره هشتم   فضل اله 13223119
عمران خسروی اسرمی     دوره هشتم   کریم 2092057316
سروش شجاعى       دوره نهم محمدعلى 2980439541
محمدرضا راستگو       دوره نهم حسن 381297497
مریم مظاهری کاهکشی       دوره نهم غلامحسن 4610104105
گلناز قاسمی       دوره نهم نعمت اله 1756876037
سالار دادیان       دوره نهم محمد 1382709153
مونا محمدکاظمی       دوره نهم علی اصغر 14202476
سحرالسادات علوی فرد       دوره نهم سیدجلیل 10648593
مسعود علمداری       دوره نهم رحمت اله 2392061424
رضا عبدالهي نامانلو       دوره نهم نعمت 820206962
مهسا هنرمند باقری       دوره نهم غلامرضا 3240626276
سید محمد هاشمی صالحی دوره ششم       سید رضا 44025270
حسام نظری       دوره نهم منصور 2529823881
فريدا جليلي     دوره هشتم   بهنام 78056731
مهدی میرزایی   دوره هفتم     علی اشرف 3257457685
نگین امرائی     دوره هشتم   علی 4073454102
حمید موسوی       دوره نهم فتح اله 4072810355
ميترا شباب زاده     دوره هشتم   عبدالمحمد 1740074051
افشين شهرياري     دوره هشتم   مرتضي 82682488
پوریا کمانگر       دوره نهم محمدجلیل 3732390535
مهدى صفارى زاده     دوره هشتم   على محمد 2002760454
محمدرضا کهوازی       دوره نهم حسنعلی 1882224426
حمید مظفری نمین       دوره نهم صفر 1450388371
علی بهاری       دوره نهم حسن 1740367138
پریسا باقری     دوره هشتم   رضا 4210091545
مریم نادری     دوره هشتم   حمیدرضا 520311272
امیر مهدی نادری       دوره نهم حمیدرضا 520713184
امین امیدی بهرام       دوره نهم اکبر 1583214828
سینا اسدی راد       دوره نهم حسین 3140010745
میلاد نوراللهی رومنی       دوره نهم قاسم 3140060122
شیما اسدی رومنی     دوره هشتم   حسن 3140019246
امیر سلحشور       دوره نهم کریم 4723846281
فاطمه ناطقی       دوره نهم مهدی 82306966
محمدرضا کاویان فر     دوره هشتم   محمود 2580254609
الهام ايزدپناهيان       دوره نهم حميد 14981610
سید امین ال محمد       دوره نهم سید محمد علی 2300630141
حامد یسبح       دوره نهم خلیل 1376000733
محمد رحیم زاده برآغوش       دوره نهم علی 1378201566
وحید فرشی     دوره هشتم   حسن 1640031286
زهرا صنمی راد       دوره نهم خدابخش 3392492442
ستاره ابوالفتحی   دوره هفتم     حمید 3490056620
مریم اسدی   دوره هفتم     کرم 4500741895
احمد پولادی باغبادرانی     دوره هشتم   محمدعلی 1757047042
مینا داوری   دوره هفتم     علی 520230116
آذين دريكوندي       دوره نهم اسد 4060407461
پیوند شریف دشتی       دوره نهم بیژن 451589173
بابک بیابانی قلیچی       دوره نهم خداویردی 79562434
ارشام عطايي پور       دوره نهم افراسياب 81587104
پریسا قربانخان       دوره نهم بهمن 12461091
مهدی آقایان مقدم       دوره نهم مجید 3256373682
نازنین سعیدی     دوره هشتم   عبدالرضا 2930119251
یاسمن بهرامیه       دوره نهم اسماعیل 13314890
ایمان تاجیک   دوره هفتم     شهریار 12372080
حسن بايبوردي دوره ششم       كريم 5199802089
نیلوفر مشائی نژاد       دوره نهم مصطفی 2050426641
یعقوب بدری       دوره نهم عزیز 5049819105
شیلا طاهرلو     دوره هشتم   محمود 66389712
رویا نصرالله زاده نیاسر       دوره نهم امیر 77594487
مهسا گهروئى     دوره هشتم   جعفر 1757245812
نيلوفر خوانساري نژاد     دوره هشتم   عبدالامير 1741062551
وحید رضائی استبرق     دوره هشتم   جعفر 3149943949
الناز مرحوم میرزابیگ       دوره نهم امیرحسین 80239382
سنا جهاندیده       دوره نهم حمیدرضا 1200059166
شاهین امینی       دوره نهم احمد 440332079
هدیه شریف زاده اکباتانی       دوره نهم علیرضا 13177559
امید ادیب مجلسی   دوره هفتم     علی 1292124008
محمد سعيد صادقى     دوره هشتم   مسعود 82790868
پيمان شاگردى اغميونى       دوره نهم حسن 4400098842
احمد ناموری نیک       دوره نهم ابراهیم 73320064
شاهين اسدي قالهري       دوره نهم حميدرضا 480369021
امیرحسین فراستی       دوره نهم احسان 1250092477
سهند دهقانی     دوره هشتم   نادر 4860061373
نگین صدقی اصفهانی       دوره نهم محمد علی 1271033577
فاطمه مولايي       دوره نهم غلامعلي 2281187756
حسین تات       دوره نهم سیروس 1861615817
علیرضا تات       دوره نهم سیروس 1861276699
پیام مهرورز     دوره هشتم   جعفر 1653025271
امین صالحی       دوره نهم داریوش 4269604980
سحر جبارى       دوره نهم جعفرعلى 67428347
پويا بركاتى فرد     دوره هشتم   محمدعلى 2595834770

 

Close