با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت فاصله اجتماعی و به حد اقل رساندن استفاده از ایستگاهها و وسایل مشترک، آزمون ارتودنسی بصورت کاملا کتبی برگزار می شود.

سوالات اسلاید طبق معمول ۲۰ سوال ۴ گزینه ای خواهد بود و سوالات سه قسمت انالیز کست و سفالومتری و اجزای دستگاهها به نحوی که قابلیت ارزیابی در  آزمون کتبی تشریحی داشته باشند خواهند بود

کل مدت امتحان یک ساعت و ۴۰ دقیقه می باشد، ولیکن با توجه به نیاز به سر شماری و شمارش برگه ها و .... در اخذ بلیط هواپیما بازه ی ۳ ساعته حضور در دانشکده پردیس را مد نظر داشته باشید

لطفا تمام دانشجویان آزمون ملی ارتودنسی وسایل زیر را در روز امتحان همراه داشته باشند: 

مداد سیاه نرم (غیر نوکی)، مداد قرمز، خودکار آبی، نقاله، پرگار، پاک کن ، مداد تراش

دبیر آزمون ملی بخش ارتودنسی (سرکار خانم دکتر عرب)

Close