اطلاعیه مهم

بنا بر اطلاعیه استانداری تهران امتحان بیماری‌های دهان و رادیولوژی مورخ 29 و31 تیر کنسل گردید.

 

توجه:

 امتحان عملی پریو برگزار می‌گردد.

Close