جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره 13 در مورخه 21 مهرماه برگزار نمی گردد و تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد.

Close