قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور

ثبت نام در آزمونهای پره کلینیک و کلینیک و درمان جامع  در سال 1400

شرایط ثبت نام :

1-تسویه بدهی قبلی (واریزی بدهی قبلی دانش آموختگان در تاریخ 14 فروردین 1400 انجام می گردد . لیست بدهی دانش آموختگان متعاقباً ارسال می گردد.)

2-ثبت نام درلینک مربوط ( کلینیک ، پری کلینیک، درمان جامع) در سایت دانشکده صرفاًدر تاریخ15فروردین1400

3-واریز وجه به تعداد دروس ثبت نامی فقط و فقط در تاریخ 15 فروردین 1400

 به نکات ذیل توجه گردد:

-جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ 18.000.000 (هجده میلیون ریال) به حساب شماره 2761900442 بانک ملت با کد شناسه   203110030478 به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 15 فروردین1400 واریز فرمائید، این زمان قابل تمدید نمی باشد.

- عکس فیش واریزی را به ایمیل دانشکده به آدرس university.dental@yahoo.com   صرفاً در تاریخ 15فروردین 1400 ارسال فرمایید. (موضوع ایمیل نام و نام خانوادگی دانش آموخته و دوره ایشان باشد)

- اصل فیش واریزی را در روز امتحان به همراه خود داشته باشید و تحویل جناب آقای آمالی نمائید.

-لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد شناسه ، نام و نام خانوادگی و دوره دانش آموخته در فیش ضروری است. (لازم به ذکر میباشد عکس تمام فیش های پرداختی را با ذکر نام بالای هر فیش تا پایان اتمام آزمونهای دانشکده پردیس نزد خود، نگهداری نمایید.)

-در ثبت نام پره کلینیک:      انتخاب دروس پره کلینیک اختیاری نمی باشد.

-در ثبت نام دروس کلینیک:    انتخاب دروس با رعایت پیش نیاز الزامی است و اختیاری نمی باشد. (دانش آموخته موظف است تمامی دروس را با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید.)

 - کد رهگیری را نزد خود نگهدارید.

- پس از ثبت نام، هیچگونه عذری برای غیبت در امتحان پذیرفته نمی باشد. (با توجه به محدودیت های کرونایی اقدام به ثبت نام نمایید.)

-لازم به ذکر است به هیچ علت امکان جابجایی در امتحانات وجود ندارد.

- در صورت ثبت نام درآزمونها پره کلینیک و کلینیک و گروه بندی آزمونها ، در صورت غیبت امکان عودت مبلغ پرداختی وجود ندارد.

آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل: http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

باتوجه به شیوه نامه ابلاغی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری دو دوره امتحانات کلینیک و پری کلینیک در سال ، الویت امتحانات با دانش آموختگانی است که تعداد دفعات کمتری امتحان داده اند.

 

Close