درصورت ثبت نام اشتباه  روز 17 فروردین ماه با شماره 55845514 تماس حاصل فرمایید.

نام نام خانوادگی دوره دروس انتخاب شده 
شكوفه مرادي دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شكوفه مرادي دوره 13 بیماریها<br/>رادیولوژی<br/>پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>جراحی<br/>پریو<br/>کودکان<br/>ارتودنسی
آیلین بیله جانی دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>کودکان
محمد الهیاری نیک دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سپیده محمودی مستقیم دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهدی معظم  دوره 13 اندو
بهاره آریان پور دوره 8 ترمیمی
محمد زارعی دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
لیلا قیصری دوره 13 ترمیمی<br/>اندو
مونا  طاهرزاده دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهسا  رخشان فدائی دوره 9 پروتز
کریم احمدی دوره 13 پروتز<br/>کودکان
آیدا یوسف زاده دوره 11 پروتز
مهسا رخشان فدائی دوره 9 اندو
آویشن  فقهی مهر  دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
دانیال پیوند دوره 13  
سپیده امیرزاده فرد دوره 12 ترمیمی
ادریس پورمولایی دوره 13 ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
بهناز امین دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
وحيد فرجى دوره 13 ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شهرزاد قائيني حصاروئيه دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فاطمه مریخ دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
vahid kheiri habibabadi دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سهیلا  طغیانی دولت ابادی  دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
حسین حیدری دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امیرحسین رحیمی دوره 13 بیماریها<br/>رادیولوژی<br/>پروتز<br/>جراحی<br/>پریو<br/>ارتودنسی
محسن کاظمی دوره 13 ترمیمی<br/>کودکان
نازيلا سعادتمند دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
پریسا جعفری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سودا علی اکبری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
نگار شریفی دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ساره عکاشه دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی
محمود مرتضوی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
احمد مرتضوی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مصطفی فتاحی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سید مهدی شهشهان دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
شهروز  جنگجو بیله سوار دوره 13 کودکان
سیدعرفان هاشمی قره باغ دوره 12 کودکان
سودا بيگلرزاده چلان دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سیاوش چراغی دیکاله دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
کورش کرمی دوره 12 کودکان
تورج فرجی بیله سوار دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فرزانه پارسایی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
پريسا بهادرى دوره 10 پروتز<br/>اندو<br/>کودکان
اکرم قنادپور دوره 11 پروتز
اورمان عنصری دوره 11 پروتز
حیدر عطااللهی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سید علی شهشهان دوره 13 ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
پريسا بهادرى دوره 10 رادیولوژی<br/>ارتودنسی
نسیم آرتان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
رضا بخشی سعد ابادی دوره 12 پروتز<br/>اندو<br/>کودکان
محدثه شیرزادی گیلانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امیر اکبریان دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
نفیسه طالعی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
صبا  احمدی عدل دوره 12 اندو<br/>کودکان
زهره طبیب زاده دوره 10 اندو
شهربانو سروی بیگباغلو دوره 11 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ارشام عالیپور بیرگانی دوره 11 ترمیمی<br/>اندو
حسین ابراهیمی دوره 11 پروتز<br/>اندو
امیرحسین امیرآبادی دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شقایق نجفی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شهاب شفیعی دوره 10 پروتز<br/>کودکان
حسام هنری دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
بهناز ساریخانی  دوره 11 پروتز<br/>ترمیمی
اکبر محمدنیا دوره 12 پروتز
نيما كشوري دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
زینب  چگینی دوره 12 ترمیمی<br/>اندو
فاطمه ساموری زاده گان دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
محمد طالبی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهرنوش نوراللهی رومنی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محمد علمدار دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
علی حسن زاده جهرمی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فرزانه حیدری رهنی دوره 11 اندو
سعید بهزاد پیرایواتلو دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محمدحسین قامتی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
حمید رضا زارع رفیع دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
حدیث ضیاء دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
آرینا خورشیدی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امینه اباذرفرد دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
سیده سمیه حسینی شهرخفری دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
نوید جدیدی دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فاطمه موسوی ناصرآباد دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سامان افشارپور دوره 11 پروتز<br/>اندو<br/>کودکان
نیما  ارونقی دوره 14  
مرجان زاهدزاده دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهدیس دهقانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سعید رحمانی دوره 8 اندو
مصطفی بهاالدینی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ماریا رمضانی دوره 13 ترمیمی<br/>اندو
حسین دهقانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
وفا رهالی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
بابک شاهانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
علیرضا صوفی نیارکی دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
رویا علیزاده چیانه  دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهدی لازمی دوره 12 پروتز
پگاه حیدروند دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ارمغان زارع دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محمد تقی زرین زاره دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مصطفی بهاالدینی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
علیرضا راستی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
نيما نوري دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
رضا امینی لو دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ناصر جاویدفر دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
عاطفه بخشی زاده زیدابادی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محيا غلام زاده  دوره 12 ترمیمی<br/>کودکان
سعید رحمانی دوره 8 اندو
ایرج عطااللهی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
پروانه شارعی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهدي عطااللهي  دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
الميرا حكمت دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ایمان بنی اردلان دوره 11 بیماریها<br/>رادیولوژی<br/>پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>جراحی<br/>پریو<br/>کودکان<br/>ارتودنسی
فاطمه ذاكر دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی
سمانه ذاکری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محمد عابدي دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی
پیوند پورحیدر دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مریم عطااللهی شهربابک  دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سعید نصوری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مهتاب هادیخانی دوره 13 ترمیمی<br/>اندو
نگار رحمانی دوره 12 اندو<br/>کودکان
بهنام خانی برفه دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مریم صدرالدین دوره 12 اندو
آناهیتا سلیم خانیان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سینا ستاری ابروی دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
غلامرضا عطااللهی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امه الزهرا سلیم دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
بهنام سهرابی دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
هومن فیروزفر دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سعیده زریان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فاطمه  خادمی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
کاوه داداللهی ساراب دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
سروش پورولی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
معصومه قندی نژاد دوره 12 رادیولوژی<br/>پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شیوا  سلیم خانیان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شهاب  نجفی حصاروئیه دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
علی یزدانی فرد دوره 12 ترمیمی
سحر پناه بحق دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مریم محمد علی بیگی دوره 12 ترمیمی
پریسا جعفری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سارا باقرزاده دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
میثم نیک بین دوره 11 پروتز<br/>ترمیمی<br/>کودکان
فهیمه عسکری دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی
سروش علیخانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
موژان هدایتی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سحر مرادي دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
دانا قادرى نيا دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سحر سینافر دوره 11 بیماریها<br/>رادیولوژی<br/>پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>جراحی<br/>پریو<br/>کودکان<br/>ارتودنسی
حامد سرآبادانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
مرضیه خوش بیان دوره 11 پروتز<br/>اندو<br/>ارتودنسی
عظیم داداللهی ساراب دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فاروق کریمی نیا دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
محمدعلی کهکشان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شادی  دهشت نیا دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
قاسم اسکندری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
صالحه کبیری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سید محمد هاشمی صالحی دوره 7 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
پگاه نامدارپور دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امیلیان میرزاخانیان  دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
نیما محمدپور دوره 13 ترمیمی
پگاه نامدارپور دوره 14 ترمیمی<br/>اندو<br/>پریو<br/>کودکان
نسترن صباغ زاده قمی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
دانیال کارخانه دوره 13 ترمیمی
اکبر ساربانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
آزاده میرزایی مسلم آبادی دوره 13 ترمیمی
فاطمه تراب دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
نجمه حیدری اردکانی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
پریوش پورایمان دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سهیلا استادموحد دوره 11 پروتز
سحر حکیمیان دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
فرخ پاشازاده دوره 12 پروتز
الهه وحدتی هلان دوره 12 ترمیمی
یاسمین علیداد دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
رويا ابراهيمي كندري دوره 10 بیماریها<br/>پروتز<br/>جراحی<br/>ارتودنسی
محمد عليزاده برفه دوره 13 ترمیمی
شقایق صفرخانلو دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
آزاده قربانی دوره 11 اندو
ميثم  يوسفي‌ رامندي دوره 11 بیماریها<br/>ترمیمی<br/>ارتودنسی
صادق نورالاهی رومنی دوره 11 بیماریها<br/>اندو<br/>پریو<br/>کودکان<br/>ارتودنسی
ساینا نظری دوره 9 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
محمد الیاسی فرد دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>کودکان
مهدیار  دربندی  دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
کامبیز امینی دوره 12 پروتز
مهسا لطیفی دوره 12 کودکان
سید محمد صادق موسوی طادی دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
سید فرزاد محدثی دوره 9 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
امیر علیزاده دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو
مهدی جعفری دوره 13 ترمیمی<br/>اندو
کیوان کفایتی دوره 11 پروتز<br/>اندو<br/>کودکان
حسین صنمی راد دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
غزاله خوشنودي جو دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ساناز گلرخ باهوش دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
آرش قانون دوره 11 پروتز
لیلا جعفری دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
شهزاد سپهر دوره 13 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
ستاره يوسفي قصابسرايي دوره 11 پروتز<br/>ترمیمی
پگاه درویش دوره 11 اندو
امیر اعتماد همدانی دوره 13 کودکان
فاطمه امینی فرد دوره 12 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
امین  ربیعی دوره 14 پروتز<br/>ترمیمی<br/>اندو<br/>کودکان
حسین فخرزاد دوره 12 پروتز<br/>اندو<br/>ارتودنسی

 

Close