جستجو:        
تعداد رکورد:26
برگزاری جلسه معارفه داوطلبان آزمون ملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
جلسه معارفه داوطلبان هفتمین دوره آزمون جامع ملی در سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه  معارفه داوطلبان آزمون ملی
برگزاری آزمون جامع ملی بخش جراحی -دوره ششم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۱ مرداد
برگزاری آزمون جامع ملی بخش جراحی -دوره ششم در دانشکده دندانپزشکی پردیس
برگزاری آزمون جامع ملی بخش جراحی -دوره ششم
آزمون بخش کودکان-دوره ششم آزمون ملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
آزمون بخش کودکان-دوره ششم آزمون ملی
آزمون بخش کودکان-دوره ششم آزمون ملی
آزمون بخش اندو-دوره ششم آزمون ملی
۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير
آزمون بخش اندودانتیکس-دوره ششم آزمون ملی در دوبخش تئوری وعملی برگزارشد.
آزمون بخش اندو-دوره ششم آزمون ملی
آزمون بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
آزمون بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی در بخش کلینیک برگزار شد.
آزمون بخش ارتودنسی-دوره ششم آزمون ملی
برگزاری آزمون ملی دوره ششم بخش پریودنتولوژی-کلینیک
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
برگزاری آزمون ملی دوره ششم بخش پریودنتولوژی-کلینیک
برگزاری آزمون ملی دوره ششم  بخش پریودنتولوژی-کلینیک
برگزاری آزمون ملی دوره ششم در بخش رادیولوژی -کلینیک
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
برگزاری آزمون ملی دوره ششم در بخش رادیولوژی -کلینیک
برگزاری آزمون ملی دوره ششم در بخش رادیولوژی -کلینیک
برگزاری آزمون ملی بخش پروتز-عملی وکلینیک
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
برگزاری آزمون ملی بخش پروتز-عملی وکلینیک
برگزاری آزمون ملی بخش پروتز-عملی وکلینیک
برگزاری آزمون ملی دوره ششم-بخش ترمیمی-کلینک
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۱ تير
برگزاری آزمون ملی دوره ششم-بخش ترمیمی-کلینک
برگزاری آزمون ملی دوره ششم-بخش ترمیمی-کلینک
برگزاری آزمون ملی مجدد بخش پروتز در پرکلینیک دانشکده
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
برگزاری آزمون ملی مجدد بخش پروتز در پرکلینیک دانشکده
برگزاری آزمون ملی مجدد بخش پروتز در پرکلینیک دانشکده
Close