جستجو:        
تعداد رکورد:27
گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم بخش رادیولوژی
۱۳۹۷ سه شنبه ۸ خرداد
محترم گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم بخش رادیولوژی
گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم  بخش رادیولوژی
اطلاعیه گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم بخش جراحی
۱۳۹۷ سه شنبه ۸ خرداد
دانش آموختگان محترم گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم بخش جراحی به قرار ذیل اعلام می گردد:
اطلاعیه  گروه بندی امتحان کلینیک مجدد دوره هفتم  بخش جراحی
اطلاعیه نمرات ترمیمی و گروه بندی امتحانات کلینیک پروتز
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
گروه بندی امتحانات کلینیک پروتز
اطلاعیه نمرات ترمیمی و گروه بندی امتحانات کلینیک پروتز
اطلاعیه
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ بهمن
اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه گروهبندی های ازمون ملی بخش اندو
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي
دوره هفتم
اطلاعیه گروهبندی های  ازمون ملی بخش اندو
اطلاعیه های آزمون ملی-بخش اندو
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ دي
دوره هفتم
اطلاعیه های آزمون ملی-بخش اندو
اعلام گروهبندی های آزمون ملی دوره هفتم
۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي
گروهبندی آزمون ملی دوره هفتم به اعلام گردید.
اعلام گروهبندی های آزمون ملی دوره هفتم
تاریخ تایید ، مانت و تحویل دندان ها در بخش اندو
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
تاریخ تایید ، مانت و تحویل دندان ها در بخش اندو
تاریخ تایید ، مانت و تحویل دندان ها در بخش اندو
تغییر امتحان ترمیمی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
امتحان ترمیمی مورخ ۳دی به پنج شنبه ۷دی تغییر یافت.
تغییر امتحان ترمیمی
ليست فرزهاي پيشنهادي بخشها
۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر
ليست فرزهاي پيشنهادي بخشها
ليست فرزهاي پيشنهادي بخشها
Close