جستجو:        
تعداد رکورد:27
اطلاعیه امتحان تئوری پره کلینیک اندو  گروه هفتم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر
.
اطلاعیه امتحان تئوری پره کلینیک اندو  گروه هفتم
راهنمای پوشش حرفه ای
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
راهنمای پوشش حرفه ای
راهنمای پوشش حرفه ای
اطلاعیه 2 امتحان پری کلینیک اندو
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
اطلاعیه 2 امتحان پری کلینیک اندو
اطلاعیه 2 امتحان پری کلینیک اندو
اطلاعیه امتحان پری کلینیک اندو
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
اطلاعیه امتحان پری کلینیک اندو :
اطلاعیه امتحان پری کلینیک اندو
تاریخ امتحانات
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
تاریخ امتحانات آزمون ملی
تاریخ امتحانات
کانال تلگرام جهت اطلاع رسانی به داوطلبان دوره هفتم آزمون ملی
۱۳۹۶ شنبه ۶ آبان
کانال تلگرام جهت اطلاع رسانی به داوطلبان دوره هفتم آزمون ملی
کانال تلگرام جهت اطلاع رسانی به داوطلبان دوره هفتم آزمون ملی
برگزاری مراسم معارفه شرکت کنندگان در دوره هفتم آزمون ملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
برگزاری مراسم معارفه شرکت کنندگان در دوره هفتم آزمون ملی
برگزاری مراسم معارفه شرکت کنندگان در دوره هفتم آزمون ملی
Close