جستجو:        
تعداد رکورد:34
اطلاعیه شماره 13
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
نمرات
اطلاعیه شماره 13
اطلاعیه شماره 12 (نحوه پرداخت)
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
اطلاعیه شماره 12
اطلاعیه شماره 12 (نحوه پرداخت)
شیوه نامه آزمون
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
شیوه نامه آزمون
شیوه نامه آزمون
اطلاعیه شماره 11
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
تاریخ امتحانات کلینیک دوره هفتم
اطلاعیه شماره 11
اطلاعیه 10
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
گروه بندی امتحان پروتز کلینیک
اطلاعیه 10
اطلاعیه شماره 9
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
نمرات آزمون ملی پری کلینیک ترمیمی
اطلاعیه شماره 9
اطلاعیه شماره 8
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت
اطلاعیه شماره 8
اطلاعیه شماره 8
اطلاعیه شماره 7
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت
اطلاعیه شماره 7
اطلاعیه شماره 7
اطلاعیه شماره 6
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت
اطلاعیه شماره 6
اطلاعیه شماره 6
اطلاعیه شماره 5
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت
اطلاعیه شماره 5
اطلاعیه شماره 5
Close