جستجو:        
تعداد رکورد:49
لیست نهایی اعتراضات دریافت شده ارتودنسی و اندو و ترمیمی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
لیست اعتراضات دریافت شده ارتودنسی واندو وترمیمی
لیست نهایی اعتراضات دریافت شده ارتودنسی و اندو و ترمیمی
فرم های ثبت اعتراض آزمون ملی بخش اندو ، پروتز و ترمیمی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
فرم های ثبت اعتراض آزمون ملی بخش اندو ، پروتز و ترمیمی
فرم های ثبت اعتراض آزمون ملی بخش اندو ، پروتز و ترمیمی
نمرات پره کلینیک ترمیمی ، اندو و پروتز و ارتودنسی مهر و آبان 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
نمرات پره کلینیک ترمیمی مهر و آبان 97
نمرات پره کلینیک ترمیمی ، اندو و پروتز و ارتودنسی مهر و آبان 97
گروهبندی جدید آزمون ملی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
گروهبندی جدید آزمون ملی
گروهبندی جدید آزمون ملی
فرم طرح اعتراض آزمون ملی -ارتودانتیکس
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
فرم طرح اعتراض آزمون ملی -ارتودانتیکس
فرم طرح اعتراض آزمون ملی -ارتودانتیکس
گروهبندی جدید آزمون ملی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ آبان
گروهبندی جدید آزمون ملی +پریو
گروهبندی جدید آزمون ملی
گروهبندی ازمون کلینیک 7و 8
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
گروهبندی ازمون کلینیک 7و 8
گروهبندی ازمون کلینیک 7و 8
تاریخ امتحانات کلینیک دوره هفتم وهشتم
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ آبان
تاریخ امتحانات کلینیک دوره هفتم وهشتم
تاریخ امتحانات کلینیک دوره  هفتم وهشتم
اطلاعیه امتحان تئوری پره کلینیک ارتودنسی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۵ مهر
اطلاعیه امتحان تئوری پره کلینیک ارتودنسی:
اطلاعیه امتحان تئوری پره کلینیک ارتودنسی
تاریخ امتحانات پری کلینیک نهم
۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر
تاریخ امتحانات پری کلینیک نهم با اعلام گروه
تاریخ  امتحانات پری کلینیک  نهم
Close