جستجو:        
تعداد رکورد:10
برنامه امتحانات تئوری آزمون ملی
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
برنامه امتحانات تئوری آزمون ملی
برنامه امتحانات تئوری  آزمون ملی
اطلاعیه امتحانات آزمون ملی
۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير
امتحانات کلینیک آزمون ملی دوره دهم و مجدد دورهای ماقبل
اطلاعیه امتحانات آزمون ملی
اطلاعیه ازمون ملی
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ خرداد
اطلاعیه مهم ازمون ملی
اطلاعیه ازمون ملی
گروه بندی کلینیک
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ خرداد
گروه بندی کلینیک آزمون ملی
گروه بندی کلینیک
گروهبندی پریو آزمون ملی
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ خرداد
گروهبندی پریو آزمون ملی
گروهبندی پریو آزمون ملی
گروه بندی امتحانات مجدد پره کلینیک خردادو تیر98
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
گروه بندی امتحانات مجدد پره کلینیک خردادو تیر98
گروه بندی امتحانات مجدد پره کلینیک خردادو تیر98
گروه بندی درمان جامع
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
گروه بندی درمان جامع 984 آزمون ملی
گروه بندی درمان جامع
اعلام تاریخ امتحان تئوری بخش های ترمیمی واندو آزمون ملی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ ارديبهشت
اعلام تاریخ امتحان تئوری بخش های ترمیمی واندو آزمون ملی
اعلام تاریخ امتحان تئوری بخش های ترمیمی واندو آزمون ملی
کلینیک خردادو تیرو مرداد ۹۸ ازمون ملی
۱۳۹۸ شنبه ۲۱ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک خردادو تیرو مرداد ۹۸
کلینیک خردادو تیرو مرداد ۹۸ ازمون ملی
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک
۱۳۹۸ شنبه ۲۱ ارديبهشت
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک
Close