جستجو:        
تعداد رکورد:40
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
گروه بندی های آزمون ملی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ خرداد
گروه بندی های آزمون ملی
گروه بندی های آزمون ملی
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
اسامی ثبت نام شدگان  اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
آزمون ارتودنسی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
اطاعیه آزمون ارتودنسی
آزمون ارتودنسی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله  کلینیک  99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی براساس شماره کارت دانش آموختگی
نمرات پره کلینیک اردیبهشت  دوره 12 آزمون ملی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
ثبت نام پره کلینیک دوم  در سال99
Close