جستجو:        
تعداد رکورد:65
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
ثبت نام کلینیک پروتز آزمون ملی
۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي
ثبت نام و واریز وجه کلینیک پروتز 10 دی ساعت 9 الی 12 برای همه دانش آموختگان می باشد.
ثبت نام کلینیک پروتز آزمون ملی
اطلاعیه مهم آزمون ملی
۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي
اطلاعیه مهم آزمون ملی
اطلاعیه مهم آزمون ملی
کلینیک زمستان اندو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي
کلینیک زمستان اندو
کلینیک زمستان اندو
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور دوره سیزدهم مرحله پره کلینیک زمستان 13...
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور دوره سیزدهم مرحله پره کلینیک زمستان 1399
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور  دوره سیزدهم مرحله  پره کلینیک زمستان 1399
اطلاعیه آزمون ملی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر
زمستان99
اطلاعیه آزمون ملی
شیوه نامه درمان جامع
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
شیوه نامه درمان جامع
شیوه نامه درمان جامع
جزییات بخش های عملی دروس رادیو ،پریو ،ارتو، بیماریهای دهان
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
جزییات بخش های عملی دروس رادیو ،پریو ،ارتو، بیماریهای دهان
جزییات بخش های عملی دروس رادیو ،پریو ،ارتو، بیماریهای دهان
جزئیات بخشهای عملی اندو ترمیمی پروتز کودکان جراحی
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
جزئیات بخشهای عملی اندو ترمیمی پروتز کودکان جراحی
جزئیات بخشهای عملی اندو ترمیمی پروتز کودکان جراحی
Close