جستجو:        
تعداد رکورد:70
ثبت نام شدگان درمان جامع
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ فروردين
ثبت نام شدگان درمان جامع
ثبت نام شدگان درمان جامع
ثبت نام شدگان کلینیک (به شرط رعایت پیش نیاز)
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ فروردين
ثبت نام شدگان کلینیک (به شرط رعایت پیش نیاز)
ثبت نام شدگان کلینیک (به شرط رعایت پیش نیاز)
ثبت نام شدگان پرکلینیک
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ فروردين
درصورت ثبت نام اشتباه با روز 17 فروردین ماه با شماره 55845514 تماس حاصل فرمایید.
ثبت نام شدگان پرکلینیک
ثبت نام در آزمونهای پره کلینیک و کلینیک و درمان جامع در سال 1400
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
ثبت نام در آزمونهای پره کلینیک و کلینیک و درمان جامع در سال 1400
ثبت نام در آزمونهای پره کلینیک و کلینیک و درمان جامع  در سال 1400
نمرات پره کلینیک زمستان 99 دوره 13
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
نمرات پره کلینیک زمستان 99 دوره 13
نمرات پره کلینیک زمستان 99 دوره 13
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین دوره 14 آزمون ملی
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
قابل توجه پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره آزمون ملی
ثبت نام کلینیک پروتز آزمون ملی
۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي
ثبت نام و واریز وجه کلینیک پروتز 10 دی ساعت 9 الی 12 برای همه دانش آموختگان می باشد.
ثبت نام کلینیک پروتز آزمون ملی
اطلاعیه مهم آزمون ملی
۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي
اطلاعیه مهم آزمون ملی
اطلاعیه مهم آزمون ملی
کلینیک زمستان اندو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي
کلینیک زمستان اندو
کلینیک زمستان اندو
Close