جستجو:        
تعداد رکورد:53
اطلاعیه آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
اطلاعیه آزمون ملی
اطلاعیه آزمون ملی
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک مرداد 99
پره کلینیک مرداد 99
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
پره کلینیک مرداد 99
پره کلینیک مرداد 99
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
برنامه آزمون ملی کلینیک در تیر و مرداد 99
گروه بندی های آزمون ملی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ خرداد
گروه بندی های آزمون ملی
گروه بندی های آزمون ملی
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
نتایج پره کلینیک خرداد99 دوره 12
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
اسامی ثبت نام شدگان اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
اسامی ثبت نام شدگان  اولیه دروس پریو رادیو بیماریها ارتو
آزمون ارتودنسی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
اطاعیه آزمون ارتودنسی
آزمون ارتودنسی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله  کلینیک  99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
برنامه آزمون ملی پرکلینیک اردیبهشت 99
Close