جستجو:        
تعداد رکورد:53
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
نمرات پره کلینیک اردیبهشت دوره 12 آزمون ملی براساس شماره کارت دانش آموختگی
نمرات پره کلینیک اردیبهشت  دوره 12 آزمون ملی
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک خرداد 99
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
ثبت نام پره کلینیک دوم در سال99
ثبت نام پره کلینیک دوم  در سال99
اطلاعیه ازمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
اطلاعیه ازمون ملی
اطلاعیه ازمون ملی
اطلاعیه آزمون ملی
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
مانت دندان ها به عهده دانش آموخته میباشد.
اطلاعیه آزمون ملی
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
اطلاعیه بخش کودکان آزمون ملی
اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
با توجه به قطع بودن کانال تلگرام، اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده انجام میگردد:
اطلاع رسانی از طریق نرم افزار ایتا و نرم افزار روبیکا و سایت دانشکده
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند:
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند
دانش آموختگانی که ثبت نام آنها تکمیل بوده و اجازه شرکت در پره کلینیک دوره 12 اردیبهشت 99 را دارند:
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
برنامه آزمون ملی پره کلینیک در اردیبهشت99
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
امتحانات پره کلینیک اندو و پروتز دانش آموختگان دوره 11 و ماقبل :
Close