جستجو:        
تعداد رکورد:53
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی
اطلاعیه ثبت نام پره کلینیک دوره دوازدهم آزمون ملی :
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اردیبهشت 99
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
قابل توجه کلیه دانش آموختگان  محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک اسفند 98
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
دستور العمل مراقبت های فردی در آزمون ملی
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ بهمن
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
جلسه معارفه دانش آموختگان خارج از کشور دوره دوازدهم
نمرات کلینیک دوره 11 آزمون ملی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
نمرات کلینیک دوره 11 آزمون ملی
نمرات کلینیک دوره 11 آزمون ملی
نمرات کلینیک دوره 10 آزمون ملی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
نمرات کلینیک دوره 10 آزمون ملی
نمرات کلینیک دوره 10 آزمون ملی
اعلام نمرات کلینیک دوره 9 آزمون ملی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
اعلام نمرات کلینیک دوره 9 آزمون ملی
اعلام نمرات کلینیک دوره 9 آزمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان دوره دوازدهم آزمون ملی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
اسامی ثبت نام شدگان آزمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان دوره دوازدهم آزمون ملی
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره دوازدهم
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره دوازدهم
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره دوازدهم
Close