جستجو:        
تعداد رکورد:53
گروه بندی امتحانات کلنیک زمستان
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي
گروه بندی امتحانات کلنیک زمستان
گروه بندی امتحانات کلنیک زمستان
تاریخ امتحانات کلینیک زمستان
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
تاریخ امتحانات کلینیک زمستان
تاریخ امتحانات کلینیک زمستان
اطلاعیه ثبت نام زمستان98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
اطلاعیه ثبت نام زمستان98
اطلاعیه ثبت نام  زمستان98
گروه بندی پره کلینیک ترمیمی
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
گروه بندی پره کلینیک ترمیمی
گروه بندی پره کلینیک ترمیمی
گروه بندی پره کلینیک اندو
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
گروه بندی پره کلینیک اندو
گروه بندی پره کلینیک اندو
پره کلینیک کودکان
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
پره کلینیک کودکان
پره کلینیک کودکان
اطلاعیه پره کلینیک پروتز آزمون ملی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر
دانش آموختگان گروه دو دوره 11 که در تاریخ 27آبان 98 امتحان پره کلینیک پروتز داده اند، ملزم به شرکت در امتحان مجدد تاریخ 11 آذر98 ساعت 12:30 در بخش پره کلینیک میباشد.
اطلاعیه پره کلینیک پروتز آزمون ملی
ازمون ملی
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک آذر و دی 89
ازمون ملی
نمرات پرکلینیک دوره 11
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
اعلام نمرات پرکلینیک دوره 11
نمرات پرکلینیک دوره 11
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 11
۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 11
تاریخ  امتحانات پری کلینیک  مجدد دوره 11
Close