جستجو:        
تعداد رکورد:58
پره کلینیک کودکان
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
پره کلینیک کودکان
پره کلینیک کودکان
اطلاعیه پره کلینیک پروتز آزمون ملی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر
دانش آموختگان گروه دو دوره 11 که در تاریخ 27آبان 98 امتحان پره کلینیک پروتز داده اند، ملزم به شرکت در امتحان مجدد تاریخ 11 آذر98 ساعت 12:30 در بخش پره کلینیک میباشد.
اطلاعیه پره کلینیک پروتز آزمون ملی
ازمون ملی
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر
قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله پره کلینیک آذر و دی 89
ازمون ملی
نمرات پرکلینیک دوره 11
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
اعلام نمرات پرکلینیک دوره 11
نمرات پرکلینیک دوره 11
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 11
۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر
تاریخ امتحانات پری کلینیک مجدد دوره 11
تاریخ  امتحانات پری کلینیک  مجدد دوره 11
گروه بندی پره کلینیک آزمون ملی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
گروه بندی پره کلینیک آزمون ملی
گروه بندی پره کلینیک آزمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین پره کلینیک دوره 11 و ماقبل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین پره کلینیک دوره 11 و ماقبل
اسامی ثبت نام شدگان آنلاین پره کلینیک دوره 11 و ماقبل
گروه بندی آزمون ملی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
گروه بندی آزمون ملی
گروه بندی آزمون ملی
Close