دکتر فاطمه دیباجی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

 

  

 
 
میترا منتظر لطف

 

کارشناس پژوهش

 

تلفن تماس : 55881131 - 021
داخلی : 235

 

Close