برنامه امتحانات اول ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

ورودی93

ورودی92

ورودی 91

ورودی90

روز وساعت

 

 

ثابت نظری1

ساعت 30/12

 

شنبه

15/7/96

 

 

ارتودانتیکس نظری3

ساعت 30/12

کودکان نظری3

ساعت 30/12

یکشنبه

16/7/96

سلامت دهان نظری1

ساعت 30/12

 

اندودانتیکس نظری2

ساعت 30/12

 

دوشنبه

17/7/96

ترمیمی نظری1

ساعت 30/12

 

 

 

چهارشنبه

19/7/96

کمپلکس پالپ

ساعت 30/12

 

 

 

یکشنبه

23/7/96

دندانپزشکی تشخیصی2

ساعت 30/12

 

کودکان نظری 1

ساعت 30/12

 

چهارشنبه

26/7/96

 

دندانپزشکی تشخیصی4

ساعت 30/12

 

 

یکشنبه

30/7/96

 

مکان کلیه امتحانات در سالن آمفی تاتر دانشکده میباشد.

Close