تعداد بازدید : 1089
پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی از اسفند ماه سال 1386 باپذیرش 50 نفر دانشجوی ایرانی در جزیره کیش آغاز به کار نمود.هدف اصلی پردیس بین الملل جذب دانشجویان خارجی است.پردیس بین الملل از سال 1396 مرکز آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور نیز می باشد.

 

دکتر رضا یزدانی

رئیس پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

Close