. درباره کتابخانه

تاریخچه:

تاريخ تاسيس كتابخانه دانشكده دندانپزشکی پردیس بین الملل، مقارن با تأسيس این دانشكده در سال 1389مي باشد.

مساحت كتابخانه تقريباً 92متر مربع و اتاق سایت 24 متر مربع مي باشد و در طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده واقع شده است.

منابع کتابخانه به صورت قفسه باز نگهداری می شوند و براي سازماندهي منابع از رده بندي کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM)  استفاده شده است که با داشتن راهنما روی قفسه ها، دسترسی به منابع کتابخانه با سهولت بیشتری انجام می شود.

كتابهاي لاتين و فارسی از طريق نمايشگاه هاي كتاب و بنا به نیاز و درخواست اعضای هیات علمی، دانشجویان  وهمچنين تشخيص مسئول کتابخانه و تائيد رئيس كتابخانه خريداري مي­گردد.

هدف:

هدف کتابخانه دانشکده، تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران و پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی و پژوهشی آنها می باشد.

چشم انداز:

کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه

پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان

ارتقای سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع

سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

تدوین  آیین نامه­ های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت­­های کتابخانه

انجام آموزش های لازم جهت جستجوي اطلاعات و استفاده هر چه بهتر از منابع

یازسنجی اطلاعاتي جامعه كتابخانه با توجه به رشته هاي آموزشي و اهداف دانشگاه

 گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی

 

 

جامعه استفاده کننده:

جامعه استفاده کننده از کتابخانه، دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان دانشکده هستند.

 

Close