دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 19263      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند تعداد بازدید : 622

کتابخانه دانشکده | شرایط عضویت و تسویه

شرایط عضویت و تسویه

                                                                                                                       

شرایط عضویت

 

اعضاء هیات علمی

اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی) دانشکده با ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس 4٭3 و تکمیل فرم عضویت میتوانند به عضویت کتابخانه دانشکده درآیند.

 

مدت اعتبار کارت عضویت اعضاء هیات علمی تا زمان بازنشستگی و یا هر گونه تغییر وضعیت استخدامی است. در صورت هرگونه تغییر وضعیت استخدامی تسویه حساب با کتابخانه الزامی است.

 

دانشجویان

دانشجویان پس از ارائه کارت دانشجویی، یک قطعه عکس 4٭3 وتکمیل فرم عضویت میتوانند به عضویت کتابخانه دانشکده درآیند.

 

مدت اعتبار کارت عضویت دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود. در صورت هر گونه تغییر وضعیت (میهمان شدن در دانشکده دیگر، انتقالی، انصراف، فارغ التحصیلی و ...) تسویه حساب باکتابخانه الزامی است.

 

دانشجویان میهمان با داشتن معرفی نامه از آموزش دانشکده برابر زمان میهمانی و  همچنین با ارائه کارت دانشجویی دانشکده قبلی خود می توانند مانند سایر اعضاء از کتابخانه استفاده کنند و در  پایان تحصیل خود باید با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

 

کارکنان

کارکنان دانشکده (اعم از کارکنان قرادادی، رسمی و یا پیمانی) پس از ارائه حکم کارگزینی، یک قطعه عکس 4٭3 وتکمیل فرم عضویت میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند.

 

مدت اعتبار کارت عضویت کارکنان تا زمان بازنشستگی و یا هر گونه تغییر وضعیت استخدامی است. در صورت هر گونه تغییروضعیت استخدامی تسویه حساب با کتابخانه الزامی است.

 

شرایط تسویه دانشجویان با کتابخانه:

جهت تسویه با کتابخانه یک جلد از پایان نامه نهایی خود را به همراه یک عدد سی دی که شامل یک فایل ورد (این فایل باید شامل تمامی صفحات فایل نهایی پایان نامه شما (مانند شکل چاپی آن) و یک فایل پی دی اف  (پی دی اف شده فایل ورد) می باشد به مسئول کتابخانه تحویل دهید.

* توجه به رنگ جلد پایان نامه مطابق با حوزه موضوعی(مثلا ترمیمی= سرمه ای رنگ) و طلاکوب بودن روی جلد ، پشت جلد و عطف پایان نامه ضروری است.

رادیولوژی و تشخیص              سبز

جامعه نگر و پروتز                  زرشکی

اندو و ترمیمی                      سرمه ای

جراحی و پریو                      قهوه ای

ارتو و کودکان                      طوسی

                                                                                                                            

* صفحه نمره باید بعد از رفرنس ها گذاشته شود. همچنین این صفحه باید در فایل ورد و پی دی اف هم قرار داده شود. برای این کار باید صفحه نمره را اسکن کنید و آن را به داخل صفحه ورد وارد نمایید و در پایان فایل نهایی ورد خود را پی دی اف کنید.

* با توجه به قرار گرفتن فایل ها روی سایت کتابخانه، مسئولیت هرگونه اشتباه از جمله وجود مغایرت بین مطالب شکل چاپی پایان نامه و فایل ها به عهده دانشجو می باشد.