دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 19265      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند تعداد بازدید : 556

کتابخانه دانشکده | مدیر و مسئول کتابخانه

مدیر و مسئول کتابخانه

مدیر و مسئول کتابخانه

 

مدیر کتابخانه:

خانم دکتر فاطمه دیباجی (متخصص اندودانتیکس)

Email:    f-dibaji@tums.ac.ir

 

مسئول کتابخانه:

خانم زهرا پور امینی (کارشناس ارشد کتابداری پزشکی)

تلفن تماس: 55851131      داخلی  217