دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 6079      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ شنبه ۱۱ آذر تعداد بازدید : 6544

معرفی رئیس دانشکده

معرفی رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر احمد سوداگر

رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات دندانپزشکی پردیس بین المللی

دانشیار ارتودنسی