دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 16934-341142      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۶ شهريور تعداد بازدید : 1852

سیلابس دروس | بخش اندو

بخش اندو
بخش اندو دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

 

 اندو1 اندو عملی 1
اندو2  اندو عملی 3
اندو4  اندو نظری 2
   اندو نظری 3