دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 6093-350639      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۸ آذر تعداد بازدید : 1880

نیمسال دوم | برنامه هفتگی | ورودی 93

ورودی 93
ورودی 93

برنامه دروس ترم 12 دانشکده دندانپزشكي پردیس بین الملل نیمسال دوم 99-98

عصرها

صبح ها

ايام هفته

 

8:45-7:45                                                                                   

تشخیصی 5                                                                                 

کلاس بخش پروتز

شنبه

 

 

                              

 

8:45-7:45                                                                                   

بلیچینگ نظری                                                                                 

کلاس1

يكشنبه

 

8:45-7:45                                                                                   

دندانپزشکی تشخیصی 7                                                                                 

کلاس 1

دوشنبه

 

8:45-7:45                                                                                   

بلیچینگ نظری                                                                                 

کلاس 1

سه‌شنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

توضیحات:

1-تاريخ شروع كلاسها  19/11/98   وتاريخ پايان كلاسها  28/03/99  ميباشد.

 

برنامه آموزشي نيمسال 2-99-98

 دانشجويان ترم دوازدهم

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

102000

بلیچینگ

5/0 نظری

5/1 عملی

ترمیمی نظری 2

2

1020090

بیماریهای سیستمیک 4

1واحد عملی

بیماریهای سیستمیک 3

3

1020060

ایمپلنت عملی

2 واحدعملی

------

4

1020095

پروتز پیشرفته عملی2

2 واحد عملی

پروتزهای پیشرفته نظری 2

5

1020097

پریو عملی 5

2 واحد عملی

جراحی عملی 4

6

1020101

درمان جامع 2

2 واحد کارورزی

درمان جامع 1

7

1020100

رساله پایان نامه 4

4واحد عملی

رساله پایان نامه 3- نگارش علمی

8

1020064

دندانپزشکی تشخیصی 7

1 واحد کارگاهی

آناتومی و مرفولوژی- پروتز پیشرفته 1- تشخیصی 1

جمع : 16 واحد

0.5 واحد نظری                        12.5 واحد عملی             2 واحد کاروروزی      1 واحد کارگاهی

 

ورودي93

 

 

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

14/12

13/12

12/12

11/12

10/12

07/12

06/12

05/12

04/12

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي               صبح

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

2

سيستميك4                صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

1

تشخيصي 7                 عصر

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

2

پروتز پیشرفته 2            عصر

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2

درمان جامع 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته هشتم

هفته هفتم

هفته ششم (آخرين هفته اسفند)

هفته پنجم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

27/01

26/01

25/01

24/01

23/01

20/01

19/01

18/01

17/01

16/01

28/12

27/12

26/12

25/12

24/12

21/12

20/12

19/12

18/12

17/12

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي               صبح

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

سيستميك4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

1

تشخيصي 7                  عصر

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

2

پروتز پیشرفته 2             عصر

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2

درمان جامع 2              عصر

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح  و عصر به 4 گروه تقسيم مي گردند.

2- ایمپلنت عملی:  هر 4 گروه دانشجویان در روزهای شنبه و دوشنبه صبح در پری کلینیک کوچک حضور خواهند داشت.

 

3- سیستمیک 4: هر گروه از دانشجویان در روز مشخص شده 4 جلسه در کل ترم در بخش حضور خواهند داشت.

 

4- تشخیصی 7 : دو گروه از دانشجویان در گردش اول و دو گروه دیگر در گردش دوم روزهای یکشنبه و چهارشنبه عصر در دانشکده امیر آباد پری کلینیک منفی 1 حضور خواهند داشت.

5- پروتز پیشرفته: هر 4 گروه در روزهای شنبه عصر در پری کلینیک منفی 2 امیر آباد حضور خواهند داشت.

6- بلیچینگ: هر چهار گروه 5 جلسه در روزهای دوشنبه عصر و سپس 4 جلسه در روزهای سه شنبه عصر در بخش حضور خواهند داشت.

7- پریو عملی 5- هر چهار گروه سه شنبه عصر 4 جلسه در بخش اندو حضور خواهند داشت.

 

4- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني : شنبه-1شنبه-2شنبه-3شنبه مورخ 30/01-31/01-01/02-02/02 مي باشد.)

5-شروع و پايان چرخش اول  از تاريخ 19/11/1398 لغايت 02/02/1399 مي باشد

هفته نهم روزهاي جبراني

 

 

 

 

 

3شنبه جبراني

2شنيه جبراني

1شنبه جبراني

شنبه جبراني

روز

 

 

 

 

02/02

01/02

31/01

30/01

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ايمپلنت عملي                 صبح

 

 

 

 

 

 

2

2

سيستميك4                    صبح

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                     صبح

 

 

 

 

 

4و3

4و3

1

تشخيصي 7                    عصر

 

 

 

 

 

 

 

2

پروتز پیشرفته 2               عصر

 

 

 

 

 

 

 

2

بليچينگ                        عصر

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                  عصر

 

 

 

 

 

2و1

2و1

2

درمان جامع 2                 عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته دوازدهم

هفته يازدهم

هفته دهم

هفته نهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

24/02

23/02

22/02

21/02

20/02

17/02

16/02

15/02

14/02

13/02

10/02

09/02

08/02

07/02

06/02

03/02

 

 

 

 

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

 

 

 

2

ايمپلنت عملي               صبح

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

سيستميك4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

 

 

1

تشخيصي 7                  عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

2

پروتز پیشرفته 2             عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پريو عملي 5                عصر

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

 

 

2

درمان جامع 2              عصر

 

 

 

 

 

 

هفته شانزدهم

هفته پانزدهم

هفته چهاردهم

هفته سيزدهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

21/03

20/03

19/03

18/03

17/03

14/03

13/03

12/03

11/03

10/03

07/03

06/03

05/03

04/03

03/03

31/02

30/02

29/02

28//02

27/02

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي               صبح

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

2

سيستميك4                  صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                  صبح

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

2و1

 

 

2و1

 

1

تشخيصي 7                  عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پروتز پیشرفته 2             عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بليچينگ                      عصر

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

2

پريو عملي 5                عصر

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

4و3

 

 

4و3

 

2

درمان جامع 2               عصر

 

 

 

 

 

 

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح  و عصر به 4 گروه تقسيم مي گردند.

2- ایمپلنت عملی:  هر 4 گروه دانشجویان در روزهای شنبه و دوشنبه صبح در پری کلینیک کوچک حضور خواهند داشت.

 

3- سیستمیک 4: هر گروه از دانشجویان در روز مشخص شده 4 جلسه در کل ترم در بخش حضور خواهند داشت.

 

4- تشخیصی 7 : دو گروه از دانشجویان در گردش اول و دو گروه دیگر در گردش دوم روزهای یکشنبه و چهارشنبه عصر در پری کلینیک منفی 1 دانشکده امیر آباد حضور خواهند داشت.

5- پروتز پیشرفته: هر 4 گروه در روزهای شنبه عصر پری کلینیک منفی 2 دانشکده امیر آباد حضور خواهند داشت.

6- بلیچینگ: هر چهار گروه 5 جلسه در روزهای دوشنبه عصر و سپس 4 جلسه در روزهای سه شنبه عصر در بخش حضور خواهند داشت.

 

7- پریو عملی 5- هر چهار گروه سه شنبه عصر 4 جلسه در بخش اندو حضور خواهند داشت.

4- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني : شنبه-1شنبه-2شنبه-3شنبه مورخ 30/01-31/01-01/02-02/02 مي باشد.)

5 شروع و پايان چرخش دوم از تاريخ 03/02/1399  لغايت 03/04/1399 مي باشد..

هفته هجدهم

هفته هفدهم

 

 

سه شنبه

جبراني

2شنبه

جبراني

1شنبه

جبراني

شنبه

جبراني

4شنبه جبراني

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

03/04

02/04

01/04

31/03

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

4-1

 

 

 

 

4-1

 

4-1

2

ايمپلنت عملي                  صبح

 

 

 

4

 

 

 

4

 

2

سيستميك4                     صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایان نامه 4                     صبح

 

 

2و1

2و1

 

 

 

2و1

 

1

تشخيصي 7                     عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

پروتز پیشرفته 2                عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بليچينگ                         عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

2

پريو عملي 5                   عصر

 

 

4و3

4و3

 

 

 

4و3

 

2

درمان جامع 2                  عصر