دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-352189      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي تعداد بازدید : 1089

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | بازدید دکتر علیپور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

بازدید دکتر علیپور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
دکتر علیپور با توجه به سابقه شش ساله دانشکده پیشرفت در حوزه آموزش و درمان دانشکده را چشمگیر خواند.

گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل: دکتر علیپور به همراه 4 نفر از کارشناسان حوزه درمان روز یکشنبه مورخ 5 دی ماه 1395 از این واحد بازدید کردند.

با  توجه به گسترش واحد درمانی و اداری دانشکده  هدف از بازدید دانشکده که به دعوت دکتر خردمند، معاون بین الملل دانشگاه صورت گرفته بود، درمانی شدن دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل ذکر شد.

در ابتدا بازدید از بخش های مختلف دانشکده صورت گرفت و در ادامه در نشستی که با حضور دکتر علیپور، دکتر خردمند، دکتر سوداگر، رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل، دکتر کیائی، سرپرست معاونت مالی واداری دانشکده، دکتر دیباجی، معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده و کارشناسان حوزه درمان برگزار گردید دکتر علیپورضمن موافقت شفاهی با درخواست مطرح شده خواستار بهسازی فرآیند کنترل عفونت و تغییر برخی از امکانات شد و راهکارهای پیشنهادی در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر خردمند به اجرایی شدن این پروژه در سریع ترین زمان ممکن تاکید کرد همچنین دکتر کیائی با توجه به شرایط موجود در دانشکده، خبر از اجرای طرح در یکی از بخش ها بصورت پایلوت و بازدید مجدد معاونت درمان را داد.

خبر: میترا رضایی